Homologacja typu dla sterownika HomeLink®*1

Z homologacją sterownika HomeLink® można zapoznać się poniżej.
Kraj/obszarHomologacja
USA i KanadaNiniejsze urządzenie jest zgodne z wymogami przepisów FCC, część 15 oraz Industry Canada RSS-210. Jego obsługa wiąże się z obowiązkiem spełnienia dwóch następujących warunków: (1) Niniejsze urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, oraz (2) Niniejsze urządzenie musi przyjmować wszelkie zakłócenia, jakie mogą być otrzymywane, w tym zakłócenia, które mogą skutkować niepożądanym działaniem.
Europa

Firma Gentex Corporation niniejszym oświadcza, że urządzenie HomeLink®, model UAHL5 jest zgodne z dyrektywą radiową 2014/53/UE.

Zakres częstotliwości pracy urządzenia radiowego:
  • 433,05 MHz–434,79 MHz <10 mW E.R.P.
  • 868,00 MHz–868,60 MHz <25 mW E.R.P.
  • 868,70 MHz–868,20 MHz <25 mW E.R.P.
  • 869,40 MHz–869,65 MHz <25 mW E.R.P.
  • 869,70 MHz–870,00 MHz <25 mW E.R.P.

Adres właściciela certyfikatu: Gentex Corporation, 600 North Centennial Street, Zeeland MI 49464, USA

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.
  2. 1 Dotyczy niektórych wersji rynkowych.