Umiejscowienie anten układów uruchamiania silnika i sterowania zamkami

Antena układu bezkluczykowego uruchamiania silnika i anteny układu bezkluczykowego sterowania zamkami* są zintegrowane z samochodem.
P6-C40-2139-Antenna placements start and lock system
Umiejscowienie anten:
P5-Icon red circle 1W schowku w konsoli między fotelami
P5-Icon red circle 2W przedniej górnej części lewych drzwi tylnych1
P5-Icon red circle 3W przedniej górnej części prawych drzwi tylnych1
P5-Icon red circle 4W przestrzeni bagażowej1

 Ostrzeżenie

Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca powinny zachować odległość co najmniej 22 cm (9 cali) od anten, aby nie doszło do interferencji między rozrusznikiem a układem kluczyka.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.
  2. 1 Wyłącznie w samochodach wyposażonych w funkcję bezkluczykowego zablokowania i odblokowania zamków*.