Wybieranie i aktywacja funkcji automatycznej kontroli prędkości jazdy

W celu ustawienia szczególnych preferencji funkcji tempomatu, można ją wybrać na wyświetlaczu centralnym przed aktywacją przyciskiem na kierownicy. Dotyczy to ogranicznika prędkości, funkcji automatycznej kontroli prędkości jazdy (CC1), funkcji Pilot Assist* i funkcji Adaptive Cruise Control*.

Nacisnąć iCup-2037-Settings symbol na wyświetlaczu centralnym.
Nacisnąć Prowadzenie i aktywować żądaną funkcję.
Gdy żądana funkcja jest wybrana – nacisnąć przycisk P5-1507-Cruise Control, speed limiter, activates speed limiter and stores current speed symbol 5x3,5 na kierownicy, aby aktywować tę funkcję.
Symbol na wyświetlaczu kierowcy zostaje podświetlony – funkcja jest uruchomiona i aktualna prędkość zostaje zapisana jako prędkość maksymalna.
Jeśli funkcja jest przełączona w stan gotowości – nacisnąć przycisk P5-1507-Cruise control, speed limiter, activates speed limiter from standby mode symbol 5x3,5 na kierownicy, aby ponownie aktywować tę funkcję.
Symbole automatycznej kontroli prędkości jazdy na wyświetlaczu kierowcy zostają podświetlone – samochód kontynuuje wtedy jazdę zgodnie z ostatnią zapisaną prędkością.
Aby zawsze uzyskać funkcję Pilot Assist przy aktywacji funkcji tempomatu dla każdego nowego cyklu jazdy:
Nacisnąć iCup-2037-Settings symbol na wyświetlaczu centralnym.
Nacisnąć opcję Prowadzenie.
Wybrać Pilot Assist jako domyślne.

 Ostrzeżenie

Po przywróceniu prędkości za pomocą przycisku P5-1507-Cruise control, speed limiter, activates speed limiter from standby mode symbol 5x3,5 na kierownicy może nastąpić znaczny wzrost prędkości.

Kryteria

Aby można było uruchomić dowolną z funkcji, muszą zostać spełnione pewne kryteria.

Ogranicznik prędkości i automatyczny ogranicznik prędkości

 • Ogranicznik prędkości można aktywować dopiero po uruchomieniu silnika.
 • Najniższa prędkość maksymalna, jaką można ustawić to 30 km/h (20 mph).

Przyciski sterujące automatycznej kontroli prędkości jazdy

 • Aby możliwe było uruchomienie automatycznej kontroli prędkości jazdy z trybu gotowości, prędkość samochodu musi wynosić 30 km/h (20 mph) lub więcej.

Adaptive Cruise Control

 • Pas bezpieczeństwa kierowcy musi być zapięty, a drzwi kierowcy zamknięte.
 • Przed samochodem w akceptowalnej odległości musi znajdować się poprzedzający pojazd („cel”) lub aktualna prędkości musi wynosić co najmniej 15 km/h (9 mph).

Pilot Assist

 • Pas bezpieczeństwa kierowcy musi być zapięty, a drzwi kierowcy zamknięte.
 • Oznaczenia krawędzi pasa ruchu muszą być czytelne i wykrywane przez samochód.
 • Przed samochodem w akceptowalnej odległości musi znajdować się poprzedzający pojazd („cel”) lub aktualna prędkości musi wynosić co najmniej 15 km/h (9 mph).
 • Prędkość nie może przekraczać 140 km/h (87 mph).
 • Kierowca musi trzymać swoje ręce na kierownicy.
 1. 1 Cruise Control
 2. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.