Włączanie i wyłączanie klimatyzacji

Klimatyzacja chłodzi i osusza według potrzeby powietrze doprowadzane do kabiny.

Gdy klimatyzacja jest włączona, układ klimatyzacji automatycznie steruje uruchamianiem i wyłączaniem zależnie od potrzeb.

Otworzyć widok klimatyzacji na wyświetlaczu centralnym, naciskając przycisk regulacji temperatury pośrodku u dołu wyświetlacza centralnego.
P6-XC40BEV-2037-Climate-Button AC
Nacisnąć przycisk klimatyzacji.
Klimatyzacja zostaje włączona/wyłączona i przycisk zapala się/gaśnie.

 Uwaga

Zamknąć wszystkie szyby boczne i panoramiczne okno dachowe*, aby zapewnić optymalną wydajność klimatyzacji.

 Uwaga

Włączenie klimatyzacji nie jest możliwe, gdy regulator wentylatora znajduje się w położeniu Wyłączone.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.