Jazda z przyczepą

Podczas jazdy z przyczepą należy zwrócić uwagę na kilka ważnych spraw dotyczących haka holowniczego, przyczepy oraz sposobu rozmieszczenia na niej ładunku.

Ładowność zależy od masy własnej pojazdu. Suma ciężaru pasażerów oraz wszystkich akcesoriów, np. haka holowniczego, zmniejsza ładowność samochodu o odpowiadający im ciężar.

Samochód ma niezbędne wyposażenie wymagane do holowania przyczepy.

  • Należy stosować wyłącznie atestowane haki holownicze.
  • Ładunek w przyczepie należy tak rozmieścić, aby nacisk na hak nie przekraczał podanej w danych technicznych wartości maksymalnej. Nacisk na hak holowniczy jest liczony jako część składowa ogólnej ładowności samochodu.
  • Zwiększyć ciśnienie w oponach do wartości zalecanej dla jazdy w pełni obciążonym samochodem.
  • Podczas holowania przyczepy silnik elektryczny jest bardziej obciążony niż w zwykłych warunkach.
  • Fabrycznie nowym samochodem nie wolno holować ciężkiej przyczepy. Należy odczekać co najmniej do osiągnięcia przebiegu 1000 km (620 mil).
  • Przestrzegać obowiązujących przepisów, które regulują dopuszczalne prędkości i masy.
  • W przypadku jazdy z przyczepą w górę stromych wzniesień utrzymywać małą prędkość.
  • Unikać wjeżdżania z przyczepą na wzniesienia o nachyleniu przekraczającym 12%.
  • Przed rozpoczęciem jazdy z przyczepą należy wyłączyć funkcję Rear Auto Brake.

Dopuszczalne obciążenia przy holowaniu przyczepy

 Ostrzeżenie

Należy przestrzegać podanych zaleceń dotyczących masy przyczepy. W przeciwnym razie samochód z przyczepą może być trudny do opanowania w przypadku nieprzewidzianego ruchu lub nagłego hamowania.

 Uwaga

Podane maksymalne dopuszczalne masy przyczepy to wartości dozwolone przez Volvo. Krajowe przepisy dotyczące pojazdów mogą dodatkowo ograniczyć dozwoloną masę i prędkość przyczepy. Haki holownicze mogą posiadać dopuszczenie do holowania przyczep o większej masie niż jest w stanie uciągnąć samochód.

Podczas jazdy w terenie pagórkowatym

W niektórych sytuacjach, podczas holowania przyczepy może wystąpić ryzyko przegrzania. Jeśli dojdzie do przegrzania silnika elektrycznego i układu napędowego, na wyświetlaczu kierowcy zaświeci się symbol ostrzegawczy i pojawi się komunikat.

Parkowanie na pochyłości

Wcisnąć do końca pedał hamulca.
Uruchomić hamulec postojowy.
Zwolnić pedał hamulca.

W przypadku parkowania na pochyłości należy podłożyć pod koła kliny, aby uniemożliwić stoczenie się samochodu z dołączoną przyczepą.

Ruszanie na pochyłości

Wcisnąć do końca pedał hamulca.
Wybrać położenie D lub R dźwigni zmiany biegów i przyspieszyć.
Hamulec postojowy wyłącza się i symbol na wyświetlaczu kierowcy gaśnie. Samochód może teraz jechać do przodu.