Funkcja monitorowania pasa ruchu

Zadaniem układu monitorowania pasa ruchu (LKA1) jest wspomaganie kierowcy w celu ograniczenia ryzyka niezamierzonego zjechania przez samochód z zajmowanego pasa ruchu podczas jazdy autostradą lub podobną drogą główną.

Układ monitorowania pasa ruchu kieruje samochód z powrotem na zajmowany pas ruchu i/lub ostrzega kierowcę wibracjami kierownicy.

Układ monitorowania pasa ruchu jest aktywny w przedziale prędkości 65–200 km/h (40–125 mph) na drogach z dobrze widocznymi liniami bocznymi.

Funkcja może być niedostępna na wąskich drogach i przechodzi wówczas w stan gotowości. Funkcja stanie się znowu dostępna, gdy droga będzie wystarczająco szeroka.

P5-1507-Driver Alert Control, the position of the car in the lane
Specjalna kamera śledzi linie na jezdni wyznaczające pas ruchu.
P5-1507-Lane keeping aid, steers the car back into its lane
Funkcja monitorowania pasa ruchu kieruje samochód z powrotem na zajmowany pas ruchu.
P5-1846-Lane Keeping Aid brake pulse
Układ monitorowania pasa ruchu ostrzega kierowcę pulsującymi wibracjami kierownicy.
Funkcja monitorowania pasa ruchu działa w następujący sposób:
  • Gdy samochód zacznie zbliżać się do linii pasa ruchu, funkcja skieruje go z powrotem na właściwy pas, wywierając niewielką siłę na kierownicę.
  • Gdy samochód zacznie zbliżać się do linii pasa ruchu, układ ostrzeże kierowcę wibracjami kierownicy.

 Uwaga

Gdy kierunkowskaz jest włączony, funkcja monitorowania pasa ruchu nie oddziałuje na kierownicę ani nie ostrzega.

 Ostrzeżenie

  • Funkcja jest dodatkowym układem wspomagającym kierowcę, którego zadaniem jest ułatwienie i poprawa bezpieczeństwa jazdy – nie jest on w stanie poradzić sobie ze wszystkimi sytuacjami w każdych warunkach ruchu, pogodowych oraz drogowych.
  • Zaleca się, aby kierowca przeczytał wszystkie części instrukcji obsługi dotyczące tej funkcji, aby poznać jej ograniczenia i dowiedzieć się, z czego powinien zdawać sobie sprawę przed rozpoczęciem korzystania z tego układu.
  • Układy wspomagające kierowcę nie zastępują uwagi i oceny sytuacji przez kierowcę. Odpowiedzialność za prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób, z odpowiednią prędkością, we właściwej odległości od innych pojazdów i zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego spoczywa zawsze na kierowcy.

Układ monitorowania pasa ruchu nie podejmuje interwencji

P5-1507-Lane keeping aid does not engage on sharp inside curves
Funkcja monitorowania pasa ruchu nie interweniuje na ostrych zakrętach wewnętrznych.

W niektórych sytuacjach funkcja monitorowania pasa ruchu dopuszcza przekroczenie oznaczeń linii pasa bez interwencji w formie aktywnego wspomagania kierowania lub ostrzeżenia – przykładowo po użyciu kierunkowskazów lub gdy samochód ścina zakręty.

Dłonie na kierownicy

Wspomaganie kierowania z funkcją monitorowania pasa ruchu działa pod warunkiem, że kierowca trzyma ręce na kierownicy, co jest na bieżąco kontrolowane przez układ.

Jeśli kierowca nie trzyma rąk na kierownicy, pojawia się sygnał ostrzegawczy oraz komunikat zachęcający kierowcę do aktywnego kierowania samochodem:

  • Przejmij kierowanie Lane Keeping Aid

Jeśli kierowca nie postąpi zgodnie z instrukcją i nie zacznie kierować samochodem, dźwięk ostrzegawczy będzie emitowany do momentu, aż kierowca ponownie przejmie kierowanie.

  1. 1 Lane Keeping Aid