Programowanie sterownika HomeLink®*1

Programowanie sterownika HomeLink®, resetowanie programów i przeprogramowanie indywidualnych przycisków.

Programowanie sterownika

Skierować nadajnik zdalnego sterowania w stronę przycisku sterownika HomeLink®, który ma zostać zaprogramowany i przytrzymać go w odległości około 2-8 cm (około 1-3 cali) od przycisku. Nie zasłaniać lampki kontrolnej na sterowniku HomeLink®.
Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przycisk na nadajniku zdalnego sterowania oraz przycisk na sterowniku HomeLink®, który ma zostać zaprogramowany.
Nie zwalniać przycisków do czasu, gdy lampka kontrolna przestanie migać powoli (około raz na sekundę) i zacznie migać na szynko (około 10 razy na sekundę) lub będzie świecić ciągłym światłem.

Jeśli lampka kontrolna świeci ciągłym światłem: Oznacza to, że programowanie zakończyło się.

Nacisnąć programowany przycisk dwa razy, aby go aktywować.

Jeśli lampka kontrolna miga szybko: Urządzenie, które ma zostać zaprogramowane w sterowniku HomeLink® może mieć funkcję zabezpieczającą, która wymaga wykonania dodatkowych kroków.

Przeprowadzić test, naciskając programowany przycisk dwa razy, by zobaczyć, czy programowania działa. W przeciwnym razie wykonać poniższe kroki.

P5-1507 HomeLink Learn button
Odszukać przycisk programowania2 na odbiorniku bramy garażowej lub podobnego urządzenia. Zwykle znajduje się on w pobliżu wspornika anteny na odbiorniku.

Nacisnąć jeden raz i zwolnić przycisk programowania odbiornika.

Programowanie musi zostać zakończone w przeciągu 30 sekund od naciśnięcia przycisku.

Nacisnąć i zwolnić przycisk na sterowniku HomeLink®, który ma zostać zaprogramowany. Powtórzyć sekwencję naciskania/przytrzymywania/zwalniania drugi raz lub, w zależności od modelu odbiornika, trzeci raz.
Programowanie jest zakończone.

 Uwaga

Zdolność niektórych pilotów do zaprogramowania sterownika HomeLink® poprawia się w odległości około 15–20 cm (około 6–12 cali).

Przeprogramowanie pojedynczego przycisku

Nacisnąć żądany przycisk i przytrzymać przez około 20 sekund.
Gdy lampka kontrolna na sterowniku HomeLink® zacznie migać powoli, programowanie można kontynuować w normalny sposób.

 Uwaga

Jeśli pod przyciskiem, który ma zostać przeprogramowany, nie zostanie zaprogramowane nowe urządzenie, zostanie przywrócone urządzenie poprzednio zaprogramowane.

Resetowanie przycisków sterownika HomeLink®

Możliwe jest tylko jednoczesne zresetowanie wszystkich przycisków sterownika HomeLink®. Pojedyncze przyciski można tylko przeprogramować.

Nacisnąć i przytrzymać zewnętrzne przyciski na sterowniku HomeLink® przez około 10 sekund.
Gdy lampka kontrolna przestanie świecić ciągłym światłem i zacznie migać, przyciski są zresetowane i gotowe do przeprogramowania.

Problemy z programowaniem

Dostępne na stronie homelink.com lub pod numerem telefonu 00 8000 466 354 65 (lub pod numerem o obniżonej opłacie +49 6838 907 277)3.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.
  2. 1 Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
  3. 2 Oznaczenie i kolor przycisku są różne u różnych producentów.
  4. 3 Należy pamiętać, że zależnie od operatora numer bezpłatny może nie być dostępny.