Pomoc w nagłych wypadkach za pośrednictwem systemu eCall

Nacisnąć przycisk SOS, aby w nagłym wypadku skontaktować się z centrum alarmowym.1

Aby wezwać pomoc w razie zachorowania albo zagrożenia zewnętrznego dla samochodu lub pasażerów, można ręcznie powiadomić centrum alarmowe, naciskając przycisk SOS na co najmniej 2 sekundy. Po odebraniu powiadomienia i informacji o pozycji samochodu1 itd. centrum alarmowe stara się nawiązać kontakt werbalny z kierowcą w celu uzgodnienia, jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna.

 Uwaga

Przycisk SOS jest przeznaczony do użycia wyłącznie w nagłych wypadkach i należy z niego korzystać tylko w razie wypadku, zachorowania lub zagrożenia zewnętrznego dla samochodu i jego pasażerów. Z przycisku ON CALL należy korzystać w razie problemów z samochodem.
  1. 1 Dotyczy niektórych wersji rynkowych.