Ograniczenia funkcjonalne układu BLIS*

Działanie układu BLIS 1 może podlegać pewnym ograniczeniom funkcjonalnym w określonych sytuacjach.
P6-C40BEV-21w39-RearRadar-SurfaceToKeepClean
Utrzymywać wskazaną powierzchnię w czystości – zarówno po lewej, jak i po prawej stronie samochodu2.
Przykładowe ograniczenia:
  • Zabrudzenia, lód lub śnieg pokrywające czujniki mogą ograniczyć ich działanie i uniemożliwić ostrzeganie kierowcy.
  • Funkcja BLIS jest dezaktywowana automatycznie, gdy do układu elektrycznego samochodu zostanie podłączona przyczepa, bagażnik rowerowy lub podobne urządzenie.
  • Dla dobrego działania funkcji BLIS, na haku holowniczym samochodu nie powinien być zamontowany bagażnik rowerowy, towarowy ani inne podobne urządzenie.

 Ostrzeżenie

  • Układ BLIS nie działa na ostrych zakrętach.
  • Układ BLIS nie działa, gdy samochód cofa.

 Uwaga

Funkcja ta wykorzystuje moduły radarowe, których działanie podlega pewnym ogólnym ograniczeniom.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.
  2. 1 Blind Spot Information
  3. 2 UWAGA: Ilustracja ma charakter schematyczny – szczegóły mogą być inne w zależności od modelu samochodu.

Czy to było pomocne?