eCall

Samochód potrafi wykryć wypadek i automatycznie skontaktować się z centrum alarmowym.1

Dla samochodów bez dostępu do Volvo Assistance* wprowadzono zgodnie z europejskimi przepisami funkcję Pan-European eCall, która zapewnia dostęp do automatycznego alarmu w razie kolizji i pilnej pomocy w nagłych wypadkach.

  1. 1 Dotyczy niektórych wersji rynkowych.
  2. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.