Zarządzanie połączeniami telefonicznymi

Gdy telefon jest podłączony do samochodu przez Bluetooth, można wykonywać i odbierać połączenia. Telefon musi być podłączony jako urządzenie telefoniczne.

Nawiązywanie połączenia za pomocą aplikacji telefonu

Otworzyć aplikację telefonu w widoku strony głównej lub widoku aplikacji iCup-2037-App view symbol.
Wybrać kontakt z Ulubione, Ostatnie lub Kontakty. Można również wprowadzić numer telefonu za pomocą klawiatury.
Nacisnąć kontakt, aby nawiązać połączenie.
Nacisnąć opcję iCup-2037-Finish phone call symbol, aby zakończyć rozmowę.

Połączenia można nawiązywać także przy użyciu poleceń głosowych.

Odbieranie połączenia

Przychodzące połączenia telefoniczne są wyświetlane i obsługiwane na wyświetlaczu centralnym.

Nacisnąć iCup-2037-Answer phone call symbol lub iCup-2037-Finish phone call symbol, aby odebrać lub odrzucić połączenie telefoniczne.
Nacisnąć opcję iCup-2037-Finish phone call symbol, aby zakończyć rozmowę.

Odbieranie nowego połączenia w trakcie trwania rozmowy

iCup-2037-Switch between phone call icon

Jeśli w trakcie trwania rozmowy nadejdzie nowe połączenie, można je odebrać na wyświetlaczu centralnym. W przypadku odebrania nowego połączenia bieżąca rozmowa zostanie zawieszona. Aby przełączyć między rozmowami, należy nacisnąć odpowiadające im symbole.

Wyłączanie mikrofonu

iCup-2037-Mute phone call icon

Nacisnąć symbol mikrofonu, aby wyłączyć mikrofon. Osoba dzwoniąca nie będzie słyszeć, co mówią osoby w samochodzie.

Przełączanie między głośnikami samochodu i głośnikiem telefonu

Nacisnąć SamochódTelefon, aby przełączyć dźwięk między głośnikami samochodu a głośnikiem telefonu.

Używanie klawiatury w trakcie trwania połączenia

iCup-2037-Dial pad icon

Aby używać klawiatury w trakcie bieżącego połączenia, otworzyć ją, naciskając jej symbol na wyświetlaczu centralnym. Aby wyjść z widoku klawiatury i wrócić do widoku połączenia, ponownie nacisnąć ten symbol.

Połączenia nieodebrane

Połączenia nieodebrane są pokazywane w widoku strony głównej, gdzie można na nie oddzwonić. Połączenia nieodebrane są również pokazywane w widoku powiadomień w górnej części wyświetlacza centralnego.