Symbole na akumulatorach

Na akumulatorach znajdują się symbole informacyjne i ostrzegawcze.
P5-1507-Protective gogglesStosować okulary ochronne.
P5-1507-Owner´s manualDodatkowe informacje zamieszczono w instrukcji obsługi samochodu.
P5-1507-Keep away from childrenPrzechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
P5-1507-Contains corrosive acidZawiera żrący kwas.
P5-1507-Avoid smokingNie zbliżać się ze źródłem iskrzenia lub otwartym ogniem.
P5-1507-Risk of explosionNiebezpieczeństwo eksplozji.
P5-1507-Recycle properlyTrzeba oddać do recyklingu.