Care Key – kluczyk z limitem prędkości

Kluczyk Care Key pozwala właścicielowi samochodu ograniczyć maksymalną prędkość pojazdu. Ograniczenie prędkości ma na celu wymuszenie bezpiecznej jazdy samochodem, na przykład gdy został komuś wypożyczony.
P5P6-20w17-Care Key

Funkcje przycisków kluczyka Care Key są takie same jak dla kluczyka standardowego. Jeśli nie został nastawiony limit prędkości, samochód i kluczyk działają normalnie.

Limit prędkości można nastawić, korzystając z profilu użytkownika z uprawnieniami administratora. Limit ten zostaje aktywowany, gdy samochód jest używany z kluczykiem Care Key.

Opcja nastawienia limitu prędkości podczas korzystania z określonego kluczyka ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa, gdy samochód zostaje udostępniony na przykład młodemu lub niedoświadczonemu kierowcy, parkingowemu albo warsztatowi.

Aktywny limit prędkości jest sygnalizowany za pomocą symbolu na wyświetlaczu kierowcy i komunikatu.

Czy to było pomocne?