Instalacja akcesoriów

Usilnie zaleca się, aby właściciele samochodów Volvo instalowali wyłącznie oryginalne, zatwierdzone akcesoria Volvo oraz aby instalacja akcesoriów była wykonywana wyłącznie przez odpowiednio wyszkolonych i wykwalifikowanych techników serwisowych firmy Volvo. Niektóre rodzaje wyposażenia dodatkowego mogą działać jedynie po wprowadzeniu odpowiedniego oprogramowania do układu elektrycznego samochodu.
  • Oryginalne akcesoria Volvo są testowane w celu zapewnienia optymalnej współpracy z systemami samochodowymi w zakresie sprawności, bezpieczeństwa i kontroli emisji. Ponadto, wyszkolony i wykwalifikowany technik serwisowy firmy Volvo wie, które akcesoria można bezpiecznie zainstalować w samochodzie. Przed zainstalowaniem jakichkolwiek akcesoriów w samochodzie należy zawsze poradzić się wyszkolonego, wykwalifikowanego technika serwisowego firmy Volvo.
  • Akcesoria, które nie są zatwierdzone przez firmę Volvo, mogły nie zostać sprawdzone pod kątem kompatybilności z Twoim modelem samochodu.
  • W razie instalacji akcesoriów, które nie zostały przetestowane przez firmę Volvo, lub skorzystania z usług instalatora nieposiadającego odpowiedniej wiedzy na temat samochodu skuteczność niektórych systemów służących optymalizacji osiągów lub zwiększeniu bezpieczeństwa samochodu może ulec pogorszeniu.
  • Uszkodzenia powstałe w wyniku instalacji akcesoriów w sposób niezatwierdzony lub nieprawidłowy nie są objęte gwarancją udzielaną na nowy samochód. Dodatkowe informacje na temat gwarancji można znaleźć w książce „Program obsługi i rejestr przeglądów”. Firma Volvo nie przyjmuje żadnej odpowiedzialność za wypadki śmiertelne, obrażenia ciała lub koszty będące następstwem instalacji akcesoriów nieoryginalnych.

Czy to było pomocne?