Wybór między centralą Volvo Assistance a centrum alarmowym

Istnieje możliwość określenia, czy w nagłych wypadkach samochód ma łączyć się z Volvo Assistance czy z centrum alarmowym.1

Można określić, czy samochód ma kontaktować się z Volvo Assistance czy z ogólnodostępną centralą alarmową, gdy uruchomi się automatyczny alarm o kolizji lub zostanie naciśnięty przycisk SOS.

Ustawienie fabryczne jest takie, by samochód w pierwszej kolejności kontaktował się z Volvo Assistance.

Aby to zmienić:
Nacisnąć iCup-2037-Settings symbol w dolnej części wyświetlacza centralnego i wybrać Ustawienia.
W pozycji Więcej wyłączyć opcję Przycisk SOS wzywa zespół ratunkowy Volvo Cars.

 Uwaga

W przypadku nadania priorytetu połączeniu z Volvo Assistance, z samochodu wysyłanych jest więcej informacji i można uzyskać szerszy zakres pomocy niż wówczas, gdy głównym punktem kontaktowym jest ogólnodostępne centrum alarmowe. Jeżeli nie można nawiązać połączenia z Volvo Assistance, samochód kontaktuje się z ogólnodostępnym centrum alarmowym.

Natomiast jeśli priorytet nadano ogólnodostępnemu centrum alarmowemu i nie można z nim nawiązać połączenia, nie jest podejmowana próba skontaktowania się z Volvo Assistance.

  1. 1 Dostępne usługi mogą różnić się na poszczególnych rynkach.