Radio RDS*

System RDS (Radio Data System) umożliwia radioodbiornikowi automatyczne przełączanie się na odbiór danej stacji z silniejszego nadajnika. RDS umożliwia także odbiór np. informacji drogowych oraz wyszukiwanie określonych profili programowych.

System RDS skupia nadające w paśmie FM stacje radiowe w sieć nadawczą. Pracujący w takiej sieci nadajnik wysyła wraz z sygnałem radiowym dodatkowe informacje, dzięki którym odbiornik obsługujący sygnały RDS może realizować następujące funkcje:

  • Automatyczne przełączanie się na odbiór danej stacji z silniejszego nadajnika, w reakcji na pogarszające się parametry odbioru.
  • Wyszukiwanie określonych kategorii programów, np. typów audycji lub serwisów drogowych.
  • Odbiór informacji tekstowych o aktualnie nadawanej audycji.

 Uwaga

Niektóre stacje radiowe nie korzystają z systemu RDS lub wykorzystują tylko część jego funkcji.

Podczas nadawania wiadomości i komunikatów drogowych, radio może przełączać stacje radiowe, przerywając odtwarzanie z będącego aktualnie w użyciu źródła dźwięku. Po zakończeniu transmisji danego programu następuje powrót do poprzedniego źródła dźwięku i pierwotnie nastawionej głośności.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.

Powiązane dokumenty

Czy to było pomocne?