Bezpieczniki i centralki elektryczne

W celu zabezpieczenia instalacji elektrycznej w samochodzie przed uszkodzeniem w wyniku zwarcia lub przeciążenia, obwody i urządzenia elektryczne chronione są bezpiecznikami. Bezpieczniki są zamontowane w kilku skrzynkach bezpieczników w samochodzie.

 Ostrzeżenie

Nie wolno zastępować bezpiecznika innym przedmiotem ani bezpiecznikiem o wyższej wartości. Może to doprowadzić do uszkodzenia układu elektrycznego i spowodować pożar.

Skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Volvo w sprawie wymiany bezpieczników nieopisanych w instrukcji obsługi.

 Ostrzeżenie

Prace przy przewodach koloru pomarańczowego może wykonywać wyłącznie wykwalifikowany personel.

 Ostrzeżenie

Wiele podzespołów samochodu jest zasilanych prądem elektrycznym o wysokim napięciu, który może być niebezpieczny w przypadku nieprawidłowej interwencji.

Nie dotykać żadnych elementów, które nie zostały wyraźnie opisane w instrukcji obsługi samochodu.

Jeżeli przestaje działać jakieś urządzenie lub funkcja elektryczna, to prawdopodobnie nastąpiło przeciążenie bezpiecznika i wymaga on wymiany. Jeżeli ten sam bezpiecznik regularnie ulega przeciążeniu, oznacza to, że w zabezpieczanym przez ten bezpiecznik podzespole jest uszkodzenie. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi w celu sprawdzenia.

Umiejscowienie centralek elektrycznych

P6-C40-2139-Fuse box locations
P5-Icon red circle 1Pod pokrywą silnika
P5-Icon red circle 2Pod schowkiem podręcznym