Składane haki holownicze*

W razie potrzeby składany hak holowniczy1 można łatwo złożyć lub rozłożyć. W położeniu wsuniętym hak jest całkowicie schowany.

 Ostrzeżenie

Należy dokładnie przestrzegać instrukcji rozkładania i składania haka holowniczego.

 Ostrzeżenie

Nie wolno naciskać przycisku rozkładania/składania haka, jeśli do haka holowniczego jest podłączona przyczepa lub akcesorium.
P5P6-21w39/46-Swivable towbar switch in trunk

Przycisk do rozkładania/składania haka holowniczego znajduje się po prawej stronie z tyłu przestrzeni bagażowej. Lampka kontrolna w przycisku miga lub świeci się ciągłym pomarańczowym światłem, gdy funkcja składania i rozkładania jest aktywna.

Rozkładanie haka holowniczego

Nacisnąć i zwolnić przycisk w przestrzeni bagażowej – hak może się nie wysunąć w przypadku zbyt długiego przytrzymania przycisku.

Hak wysunie się na zewnątrz i w dół do położenia niezablokowanego – w tym czasie lampka kontrolna miga na pomarańczowo.
Przesunąć hak w jego położenie skrajne, gdzie zostanie zabezpieczony i zablokowany.
Gdy hak jest gotowy do użycia, lampka kontrolna świeci ciągłym światłem.

 Ostrzeżenie

Należy unikać stania blisko środkowej części zderzaka za samochodem w czasie wysuwania haka holowniczego.

 Ważne

Po aktywowaniu haka holowniczego poprzez naciśnięcie przycisku i ustawieniu go w położeniu odblokowanym:

Odczekać co najmniej 2 sekundy przed przestawieniem haka w położenie zablokowane. Jeśli hak holowniczy nie pozostanie w położeniu zablokowanym, odczekać jeszcze kilka sekund i spróbować ponownie.

Nie kopać haka holowniczego.

 Ostrzeżenie

Należy pamiętać o przymocowaniu linki bezpieczeństwa przyczepy do przeznaczonego do tego celu uchwytu.

 Uwaga

Po chwili następuje aktywacja trybu oszczędzania energii i lampka wskaźnikowa gaśnie. Ponowna aktywacja systemu następuje po zamknięciu i otwarciu drzwi bagażnika. Dotyczy to rozkładania i składania haka holowniczego.

Jeśli samochód wykryje, że do instalacji elektrycznej została podłączona przyczepa, lampka kontrolna przestanie świecić ciągłym światłem. Składanie i rozkładanie haka holowniczego nie jest wtedy możliwe.

Składanie haka holowniczego

Nacisnąć i zwolnić przycisk w przestrzeni bagażowej – hak może się nie schować w przypadku zbyt długiego przytrzymania przycisku.

Hak wysunie się w dół do położenia niezablokowanego – w tym czasie lampka kontrolna miga na pomarańczowo.
Zablokować hak holowniczy, przesuwając go z powrotem w położenie wsunięte, w którym następuje jego zablokowanie.
Jeśli hak został prawidłowo schowany, lampka kontrolna zacznie świecić ciągle pomarańczowym światłem.

 Ważne

Składając hak holowniczy należy upewnić się, czy w gnieździe elektrycznym nie ma wtyczki lub adaptera.

 Ważne

Po aktywowaniu haka holowniczego poprzez naciśnięcie przycisku i ustawieniu go w położeniu odblokowanym:

Odczekać co najmniej 2 sekundy przed przestawieniem haka w położenie zablokowane. Jeśli hak holowniczy nie pozostanie w położeniu zablokowanym, odczekać jeszcze kilka sekund i spróbować ponownie.

Nie kopać haka holowniczego.

 Ważne

Gdy hak holowniczy nie jest używany, musi być zawsze złożony.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.
  2. 1 Dostępny tylko na niektórych rynkach.

Czy to było pomocne?