Odtwarzanie multimediów

Niezależnie od używanej aplikacji multimedialnej, pole Teraz odtwarzane jest pokazywane na wyświetlaczu centralnym.

W polu Teraz odtwarzane można między innym wstrzymać odtwarzanie i zmienić utwór. Dodatkowe ustawienia wyświetlają się, gdy pole Teraz odtwarzane jest rozwinięte do trybu pełnoekranowego.

Otwieranie widoku Teraz odtwarzane

Nacisnąć strzałkę w polu Teraz odtwarzane, aby rozwinąć pole do widoku Teraz odtwarzane. Widok ten pozwala na dostęp do większej liczby ustawień, które mogą różnić się w zależności od rodzaju używanej aplikacji. Nacisnąć ponownie ikonę strzałki, aby zminimalizować widok Teraz odtwarzane.