Włączanie funkcji automatycznego zamykania szyb

To szybki sposób zamykania szyb po opuszczeniu samochodu.

Po wybraniu tego ustawienia szyby samochodu będą zamykały się automatycznie, gdy zablokujesz samochód.

Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Wybierz ControlsLockingClose windows on lock.
Włącz lub wyłącz funkcję automatycznego zamykania szyb.

Powiązane dokumenty