Sterowanie szybami

Szybami można sterować za pomocą przełączników z przodu i z tyłu podłokietnika środkowego.

Szyby sterowane elektrycznie mogą działać jeszcze przez jakiś czas po opuszczeniu samochodu. Należy o tym pamiętać, pozostawiając samochód bez nadzoru.

 Ostrzeżenie

Obsługując szyby, zawsze należy mieć na uwadze zagrożenia bezpieczeństwa. Ruchome elementy samochodu mogą spowodować obrażenia ciała u dzieci lub innych pasażerów, a także szkody materialne.
  • Obsługiwane szyby muszą być dobrze widoczne.
  • Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się elementami sterującymi szybami.
  • Nie wolno pozostawiać dzieci samych w samochodzie.
  • Nie wolno wkładać przedmiotów ani części ciała przez otwartą szybę, nawet gdy układ elektryczny samochodu jest całkowicie odłączony.

Wszystkie szyby mają wbudowaną funkcję zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem, która pomaga zapobiegać obrażeniom ciała. Przeczytaj odpowiednie informacje o zabezpieczeniu przed przytrzaśnięciem w osobnej części instrukcji.

 Uwaga

Sytuacje, w których nie można otworzyć szyb

  • Szyb nie można otworzyć przy prędkościach powyżej około 180 km/h (112 mph), ale można je zamknąć.
  • Przy bardzo niskich temperaturach szyby mogą przymarznąć i nie będzie można nimi sterować.

Sterowanie szybami z przednich foteli

Elementy sterujące szybami z przodu podłokietnika środkowego
Z przednich foteli można sterować wszystkimi szybami sterowanymi elektrycznie. Naciśnij przycisk z napisem REAR, aby przełączyć tryb sterowania między szybami przednimi i tylnymi. Zaświeci się żółta lampka przycisku, sygnalizując wybranie szyb tylnych. Po ponownym naciśnięciu przycisku lub po kilku sekundach braku aktywności elementy sterujące zostaną przełączone z powrotem w tryb sterowania szybami przednimi.

Sterowanie szybami z siedzeń tylnych

Elementy sterujące szybami z tyłu podłokietnika środkowego
Z siedzeń tylnych szybami można sterować za pomocą przełączników z tyłu podłokietnika środkowego.

Użyj przełączników do otwarcia lub zamknięcia szyb:

  • Lekkie naciśnięcie lub pociągnięcie umożliwia ręczne sterowanie szybą, dopóki przełącznik nie zostanie zwolniony.
  • Jeśli naciśniesz lub pociągniesz przełącznik do oporu, szyba będzie poruszała się automatycznie nawet po zwolnieniu przełącznika. Aby ją zatrzymać, naciśnij lub pociągnij przełącznik w przeciwnym kierunku.

 Wskazówka

Zmniejszanie hałasu

Jednym ze sposobów na zmniejszenie hałasu powodowanego przez wiatr przy otwartych szybach drzwi tylnych jest niewielkie otwarcie także szyb w drzwiach przednich.

Zamykanie po zablokowaniu

Jeśli chcesz, aby wszystkie szyby były zamykane po zablokowaniu samochodu, możesz włączyć tę funkcję w ustawieniach. Więcej informacji znajdziesz w części dotyczącej automatycznego zamykania szyb w tej instrukcji.

Zdalne sterowanie szybami

Możesz sterować szybami zdalnie w aplikacji mobilnej samochodu.

Blokowanie szyb tylnych

Możesz wyłączyć w ustawieniach elementy sterujące tylnymi szybami. Uniemożliwi to pasażerom na tylnych siedzeniach sterowanie szybami.

 Uwaga

Jeśli automatyczne sterowanie szybami lub zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem nie działa prawidłowo, może być konieczne zresetowanie szyb. Informacje o sposobie resetowania podano w osobnej części instrukcji.