Ustawianie docelowego poziomu naładowania akumulatora podczas ładowania

Docelowy poziom naładowania akumulatora można ustawić, wybierając wartość w widoku ładowania. Pomoże to utrzymać dobrą wydajność ładowania i wydłużyć żywotność akumulatora.

Są dwie fabrycznie zaprogramowane opcje: Daily drive and Long trip. Daily drive jest zalecanym poziomem ładowania Twojego samochodu do 90%. Opcja Long trip powoduje naładowanie Twojego samochodu do 100% i można ją wybrać, aby uzyskać maksymalny zasięg swojego samochodu. Możesz również dostosować docelowy poziom naładowania akumulatora, wybierając opcję Custom.

 Wskazówka

Docelowy poziom naładowania akumulatora można także dostosować w aplikacji mobilnej samochodu.
Naciśnij symbol samochodu na dolnym pasku i przejdź do menu Settings.
Wybierz ChargingTarget battery level.
Wybierz preferowany poziom naładowania akumulatora.
Wartość poziomu naładowania akumulatora zostanie zmieniona. Wartość pozostaje zapisana, dopóki nie zostanie ponownie zmieniona.

Gdy poziom naładowania akumulatora spadnie do 20% lub poniżej tej wartości, kolor jego wizualizacji zostanie zmieniony na pomarańczowy.