Widok i ustawienia ładowania

W widoku ładowania możesz uzyskać dostęp do informacji o procesie ładowania, rozpocząć lub zatrzymać ładowanie i dostosować różne ustawienia ładowania. Możesz dostosować ustawienia ładowania odpowiednio do preferencji. Widok ładowania pojawia się automatycznie po rozpoczęciu ładowania.

 Uwaga

Treść informacji może się różnić w zależności od bieżącego stanu ładowania.
Obszar główny
W obszarze głównym wyświetlacza są dostępne następujące informacje, funkcje i ustawienia:
  • Bieżący poziom naładowania akumulatora
  • Docelowy poziom naładowania akumulatora
  • Natężenie prądu1
  • Stan ładowania
  • Rozpoczęcie lub zatrzymanie ładowania2
  • Ustawienie docelowego poziomu naładowania akumulatora podczas ładowania
  • Ograniczenie natężenia prądu elektrycznego podczas ładowania AC
  • Dodawanie harmonogramów i zarządzanie nimi

 Wskazówka

Informacje o poziomie naładowania akumulatora, stanie ładowanie i procesie ładowania są także dostępne w aplikacji mobilnej samochodu.

Możesz także uzyskać do niego dostęp z poziomu ustawień na wyświetlaczu.

  1. 1 Natężenie prądu jest pokazywane tylko, jeśli ustawiono limit.
  2. 2 Opcja Start charging jest dostępna tylko, gdy przewód AC jest nadal podłączony.