Podnoszenie samochodu

Przy podnoszeniu samochodu ważne jest, aby podnośnik lub podnośnik garażowy były zamocowane w przeznaczonych do tego miejscach w spodzie podwozia samochodu.

W samochodach z regulacją wysokości zawieszenia* trzeba przed podniesieniem wyłączyć zawieszenie pneumatyczne, jeśli jest na wyposażeniu. Dezaktywacja funkcji na wyświetlaczu centralnym.

 Ostrzeżenie

Jeśli samochód jest podnoszony za pomocą podnośnika warsztatowego, to należy go umieścić pod jednym z czterech punktów podnoszenia. Ustawić podnośnik w taki sposób, by samochód się z niego nie zsunął. Upewnić się, że płyta podnośnika jest zabezpieczona gumową nakładką zapewniającą stabilne podparcie samochodu i chroniącą przed uszkodzeniami. Zawsze należy stosować podpory osi lub podobny sprzęt.

 Uwaga

Firma Volvo zaleca używania wyłącznie podnośnika przeznaczonego do danego modelu samochodu. W przypadku korzystania z innego podnośnika niż zalecany przez Volvo, należy postępować zgodnie z dołączoną do niego instrukcją.

Podnośnik stanowiący podstawowe wyposażenie samochodu jest przeznaczony wyłącznie do sporadycznego i krótkotrwałego użycia, na przykład przy wymianie koła z przebitą oponą, zamianie opon letnich na zimowe itp. Jeśli samochód ma być podnoszony częściej lub na dłużej niż wymaga tego wymiana koła, zaleca się używanie podnośnika warsztatowego. W takim przypadku należy postępować zgodnie z instrukcją użytkowania dołączoną do tego rodzaju sprzętu.

P5-1717-XC60-Lifting the car
Trójkąty w plastikowej pokrywie wskazują rozmieszczenie punktów podnoszenia (zaznaczone na czerwono).
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.

Czy to było pomocne?