Skip to content

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój jest dla Volvo Cars tak samo ważny jak bezpieczeństwo. Działając na rzecz neutralności klimatycznej, wdrażając gospodarkę o obiegu zamkniętym i prowadząc naszą działalność w sposób odpowiedzialny, pomagamy chronić planetę i przyczyniamy się do poprawy stosunków społecznych.

Samochód Volvo ładuje się na stacji ładowania.

Nasze cele

Działanie dotyczące klimatu

Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Osiągnięcie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym do 2040 roku

Etyczny i odpowiedzialny biznes

Osiągnięcie statusu lidera na polu etycznego i odpowiedzialnego biznesu

Jak to osiągnąć?

Działanie dotyczące klimatu

Jako dostawca rozwiązań mobilności zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy częścią problemu zmiany klimatu i mamy obowiązek działać. Poprzez redukcję emisji w całym naszym łańcuchu wartości dążymy do tego, aby do 2040 roku stać się firmą neutralną dla klimatu.

– 50%

Emisja spalin

– 25%

Surowce i dostawcy

– 25%

Łączna liczba operacji łącznie z logistyką

– 40%

Całkowita redukcja na pojazd

Elektryfikujemy nasze samochody

Emisja spalin stanowi znaczną część naszego śladu węglowego. Dlatego każdy nowy samochód Volvo wprowadzany na rynek od 2019 roku ma silnik elektryczny. Naszym celem jest, aby do 2025 roku samochody w pełni elektryczne stanowiły 50 procent naszej rocznej sprzedaży, a pozostałą część stanowiły hybrydy.

SUV Volvo jadący po moście nad zbiornikiem wodnym.

Produkcja na zasadach neutralności klimatycznej

Dążymy do tego, aby do 2025 roku nasza działalność produkcyjna była neutralna dla klimatu. Już dziś ponad 80 procent energii elektrycznej wykorzystywanej przez nasze fabryki znajdujące się w różnych częściach świata pochodzi ze źródeł neutralnych klimatycznie. Od 2008 roku wszystkie nasze europejskie fabryki są zasilane energią wodną.

Współpraca z dostawcami

Zmniejszenie emisji w naszym łańcuchu dostaw ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia naszego celu klimatycznego. Zachęcamy naszych najważniejszych dostawców, aby do 2025 roku zaczęli korzystać wyłącznie z energii ze źródeł odnawialnych oraz do gospodarowania surowcami w obiegu zamkniętym.

SUV Volvo jadący po moście nad zbiornikiem wodnym.

Zatwierdzenie naszego planu klimatycznego przez niezależną instytucję

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi)* zatwierdziła nasz ambitny plan, aby do 2040 roku stać się firmą neutralną klimatycznie. Według SBTi nasze cele w zakresie redukcji emisji są zgodne z celami porozumienia paryskiego, zakładającymi ograniczanie globalnego ocieplenia o znacznie poniżej 2°C w porównaniu z poziomami sprzed epoki przemysłowej.

* SBTi to efekt współpracy między organizacjami Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) i World Wide Fund for Nature (WWF).

* SBTi to efekt współpracy między organizacjami Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) i World Wide Fund for Nature (WWF).

Zbliżenie na fotelik samochodowy z umieszczonym na materiale uniwersalnym symbolem recyklingu.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Światowe zasoby naturalne są ograniczone. Wymaga to nastawienia uwzględniającego gospodarkę o obiegu zamkniętym, zakładającego nie tylko odzyskiwanie zużytych części i surowców po zakończeniu okresu eksploatacji samochodu, ale także ponownie ich wykorzystywanie w produkcji nowych pojazdów. Dlatego nasze samochody projektujemy tak, aby zminimalizować ilość odpadów i w większym stopniu wykorzystywać materiały pochodzące z recyklingu oraz materiały pochodzenia organicznego.

25%

Plastik pochodzenia organicznego lub pochodzący z recyklingu

40%

Aluminium z recyklingu

25%

Stal z recyklingu

Etyczny i odpowiedzialny biznes

Chroniąc dobro i prawa naszych pracowników, promując równość i pracując nad zminimalizowaniem wpływu na środowisko i społeczności w naszym łańcuchu dostaw, dążymy do bycia uznanym liderem w prowadzeniu etycznej i odpowiedzialnej działalności biznesowej.

Trwa ładowanie akumulatora.

Etyczne akumulatory

Zobowiązujemy się do odpowiedzialnego pozyskiwania naszych akumulatorów. W ramach tego zobowiązania zostaliśmy pierwszym producentem samochodów wykorzystującym technologię blockchain w całym łańcuchu dostaw kobaltu, co pozwala nam monitorować i śledzić kobalt stosowany w naszych akumulatorach.

Co to jest technologia blockchain?

Zmiana klimatu to ostateczny test na bezpieczeństwo.

Zmiana klimatu to ostateczny test na bezpieczeństwo.

Konstruktor sondy lambda firmy Volvo pokazuje swój wynalazek.

Dziedzictwo zrównoważonego rozwoju

Od wielu lat pracujemy nad zmniejszeniem naszego wpływu na środowisko. Poznaj niektóre z naszych dotychczasowych działań.