Zrównoważony rozwój

Światowe zasoby naturalne są ograniczone. Dlatego zobowiązaliśmy się stać się firmą prowadzącą działalność o obiegu zamkniętym do 2040 r. – maksymalizując wydajność zasobów w odniesieniu do pojazdów, podzespołów i materiałów. Skupiamy się na eliminacji odpadów, większym wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyklingu oraz regeneracji i ponownym wykorzystaniu części.

Mężczyzna pracujący pod podniesionym samochodem
Anders Kärrberg, dyrektor ds. globalnego zrównoważonego rozwoju w Volvo Cars

„Jeśli mamy osiągnąć nasze cele, musimy w pełni przyjąć gospodarkę o obiegu zamkniętym”.

Anders Kärrberg, dyrektor ds. globalnego zrównoważonego rozwoju

Projektowanie zorientowane na obieg zamknięty

Większość firm (i ludzi) nadal postępuje według zasad gospodarki liniowej – bierze surowiec, wytwarza produkt, używa go, a na końcu wyrzuca jako odpad. Gospodarka o obiegu zamkniętym maksymalizuje wykorzystanie użytych już zasobów dzięki projektowaniu produktów zorientowanemu na uzyskanie jak największej trwałości, ponowne wykorzystanie i recykling.

Zaczynając proces projektowania, patrzymy na cały okres eksploatacji pojazdu i zastanawiamy się, jak maksymalizować korzyści w całym tym czasie. Po zakończeniu okresu eksploatacji podczas procesu demontażu i recyklingu można uzyskać bardzo dużo cennych surowców.

Dwie kobiety i mężczyzna siedzący wokół stołu, omawiający materiały znajdujące się na stole

Materiały z recyklingu

Jednym z naszych celów związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym jest znaczne zwiększenie udziału materiałów ekologicznych pochodzących z recyklingu i materiałów pochodzenia organicznego w naszych samochodach do 2025 roku.

Ambicje na rok 2025

25%

Plastik pochodzenia organicznego lub pochodzący z recyklingu

40%

Aluminium z recyklingu

25%

Stal z recyklingu

Recykling

Naszym największym strumieniem odpadów jest metal z produkcji samochodów – w 2022 roku było to 188 000 ton (całość poddawana jest recyklingowi).

Wiele pudeł zalanych smarem i olejem w miejscu utylizacji odpadów

Nasze stanowisko

Chcąc stać się do 2040 roku firmą prowadzącą działalność o obiegu zamkniętym, musimy sprostać pewnym wyzwaniom. Zmieniamy naszą firmę, łańcuch wartości i system przemysłowy. Zobowiązujemy się do pełnej transparentności procesu tej transformacji. Będziemy działać odpowiedzialnie i kontynuować rozmowy z różnymi podmiotami z naszej branży i spoza niej.

Więcej na temat naszych działań możesz dowiedzieć się, zapoznając się z poniższymi dokumentami. Oczywiście jesteśmy otwarci na współpracę z Tobą, jeśli uważasz, że masz wiedzę i umiejętności, które mogą pomóc nam osiągnąć nasze cele.