Zrównoważony rozwój

Światowe zasoby naturalne są ograniczone. Dążymy więc do tego, aby do roku 2040 stać się firmą o obiegu zamkniętym poprzez minimalizowanie zużycia zasobów pierwotnych. Koncentrujemy się na eliminacji odpadów i zanieczyszczeń, większym wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyklingu oraz regeneracji i ponownym wykorzystaniu części.

Mężczyzna pracujący pod podniesionym samochodem
Vanessa Butani, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Volvo Cars

„Jeśli mamy osiągnąć nasze cele, musimy w pełni przyjąć gospodarkę o obiegu zamkniętym”.

Vanessa Butani, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju

Volvo Cars w obiegu zamkniętym?

Aby zrealizować wizję obiegu zamkniętego do roku 2040, musimy działać już teraz. Zmierzanie w kierunku obiegu zamkniętego jest korzystne zarówno dla planety, jak i dla naszej działalności, i oznacza generowanie większych przychodów w oparciu o gospodarkę w obiegu zamkniętym, by zmniejszać wysokość przychodów powiązanych ze zużyciem zasobów pierwotnych. Proces ten już zaczęliśmy, nakreślając plan uzyskania oszczędności rzędu 1 mld SEK do roku 2025 poprzez inicjatywy związane z obiegiem zamkniętym. Ta strategia to dopiero początek naszych działań. Obejrzyj ten film, aby zobaczyć, jakie znaczenie dla naszej przyszłości ma obieg zamknięty.

Projektowanie zorientowane na obieg zamknięty

Większość firm (i ludzi) nadal postępuje według zasad gospodarki liniowej – bierze surowiec, wytwarza produkt, używa go, a na końcu wyrzuca jako odpad. Gospodarka o obiegu zamkniętym maksymalizuje wykorzystanie użytych już zasobów dzięki projektowaniu produktów zorientowanemu na uzyskanie jak największej trwałości, ponowne wykorzystanie i recykling.

Zaczynając proces projektowania, patrzymy na cały okres eksploatacji pojazdu i zastanawiamy się, jak maksymalizować korzyści w całym tym czasie. Po zakończeniu okresu eksploatacji podczas procesu demontażu i recyklingu można uzyskać bardzo dużo cennych surowców.

Dwie kobiety i mężczyzna siedzący wokół stołu, omawiający materiały znajdujące się na stole

Działalność oparta na obiegu zamkniętym

Nasze wysiłki zmierzające do uzyskania statusu firmy o obiegu zamkniętym polegają głównie na minimalizowaniu zużycia zasobów pierwotnych, eliminacji odpadów i zanieczyszczeń oraz generowaniu większych przychodów z działalności o obiegu zamkniętym.

Założenia w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym na rok 2030

99%

wszystkich odpadów ponownie wykorzystanych lub poddanych recyklingowi

50%

mniejsze zużycie wody w przeliczeniu na samochód w obrębie operacji wewnętrznych

35%

materiałów pochodzących z recyklingu w nowych modelach samochodów

Zbliżenie na osobę trzymającą część samochodową Volvo

Większa skala regeneracji

W porównaniu z produkcją nowych części regeneracja części zużywa około 85% mniej surowców i 80% mniej energii. Obecnie regenerujemy różnych grup podzespołów, w tym silniki, skrzynie biegów, turbosprężarki i sprzęgła. W 2022 roku zaoszczędziliśmy ponad 4800 ton CO2 dzięki regeneracji ponad 33 000 części.

Kobieta w kombinezonie roboczym, niosąca plastikową torbę, odwracająca głowę w prawo

Mniej odpadów produkcyjnych

W 2022 roku 94% naszych globalnych odpadów produkcyjnych zostało poddanych recyklingowi, dzięki czemu zapobiegliśmy dodatkowej emisji dwutlenku węgla i utrzymaliśmy cenne materiały w obiegu. Chcemy, aby do 2030 roku co najmniej 99% wszystkich naszych odpadów było ponownie wykorzystywanych lub poddawanych recyklingowi.

Recykling

Naszym największym strumieniem odpadów jest metal z produkcji samochodów – w 2022 roku było to 188 000 ton (całość poddawana jest recyklingowi).

Wiele pudeł zalanych smarem i olejem w miejscu utylizacji odpadów

Nasze stanowisko

Dążymy do tego, by do 2040 roku stać się przedsiębiorstwem o obiegu zamkniętym – musimy więc sprostać pewnym wyzwaniom. Zmieniamy naszą firmę, łańcuch wartości i system przemysłowy. Zobowiązujemy się do pełnej transparentności procesu tej transformacji. Będziemy działać odpowiedzialnie i kontynuować rozmowy z różnymi podmiotami z naszej branży i spoza niej.

Zachęcamy do zapoznania się z zasobami w naszej Polityce i stanowisku ESG i dowiedzenia się więcej o tym, co robimy. Oczywiście jesteśmy otwarci na współpracę , wsparcie i wskazówki , które mogą pomóc nam osiągnąć nasze cele.