Zrównoważony rozwój

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Światowe zasoby naturalne są ograniczone. Dlatego zobowiązaliśmy się stać się firmą prowadzącą działalność o obiegu zamkniętym do 2040 r. – maksymalizując wydajność zasobów w odniesieniu do pojazdów, podzespołów i materiałów. Skupiamy się na eliminacji odpadów, większym wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyklingu oraz regeneracji i ponownym wykorzystaniu części.

Zbliżenie na fotelik samochodowy z umieszczonym na materiale uniwersalnym symbolem recyklingu.
Osoba odpowiedzialna za wdrażanie w Volvo gospodarki o obiegu zamkniętym

„Jeśli mamy osiągnąć nasze cele, musimy w pełni przyjąć gospodarkę o obiegu zamkniętym”.

Anders Kärrberg, dyrektor ds. globalnego zrównoważonego rozwoju

Volvo Cars w obiegu zamkniętym?

Aby osiągnąć cel obiegu zamkniętego do roku 2040, musimy działać już teraz. Zmierzanie w kierunku obiegu zamkniętego jest korzystne zarówno dla planety, jak i naszej firmy. Rozpoczęliśmy od nakreślenia strategii zakładającej zaoszczędzenie ok. 1 miliarda koron szwedzkich i zredukowanie emisji o 2,5 miliona ton do roku 2025 dzięki inicjatywom w ramach obiegu zamkniętego. Ta strategia to dopiero początek naszych działań. Obejrzyj ten film, aby zobaczyć, jakie znaczenie dla naszej przyszłości ma obieg zamknięty.

Projektowanie zorientowane na obieg zamknięty

Większość firm (i ludzi) nadal postępuje według zasad gospodarki liniowej – bierze surowiec, wytwarza produkt, używa go, a na końcu wyrzuca jako odpad. Gospodarka o obiegu zamkniętym maksymalizuje wykorzystanie użytych już zasobów dzięki projektowaniu produktów zorientowanemu na uzyskanie jak największej trwałości, ponowne wykorzystanie i recykling.

Zaczynając proces projektowania, patrzymy na cały okres eksploatacji pojazdu i zastanawiamy się, jak maksymalizować korzyści w całym tym czasie. Po zakończeniu okresu eksploatacji podczas procesu demontażu i recyklingu można uzyskać bardzo dużo cennych surowców.

Projektowanie gospodarki o obiegu zamkniętym

Materiały z recyklingu

Jednym z naszych celów związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym jest znaczne zwiększenie udziału materiałów ekologicznych pochodzących z recyklingu i materiałów pochodzenia organicznego w naszych samochodach do 2025 roku.

Ambicje na rok 2025

25%

Plastik pochodzenia organicznego lub pochodzący z recyklingu

40%

Aluminium z recyklingu

25%

Stal z recyklingu

Zakład produkujący samochody Volvo

Większa skala regeneracji

W porównaniu z produkcją nowych części regeneracja części zużywa około 85% mniej surowców i 80% mniej energii. Obecnie regenerujemy 36 różnych grup podzespołów, w tym silniki, skrzynie biegów, turbosprężarki i sprzęgła. W 2021 roku zaoszczędziliśmy ponad 4000 ton CO2 dzięki regeneracji ponad 37 000 części.

Zakład produkujący samochody Volvo

Mniej odpadów produkcyjnych

W 2021 r. 96% naszych globalnych odpadów produkcyjnych zostało poddanych recyklingowi – dzięki temu uniknęliśmy dodatkowej emisji dwutlenku węgla i byliśmy w stanie utrzymać cenne materiały w obiegu. Zmniejszyło to również ilość potrzebnych surowców.

Recykling

Naszym największym strumieniem odpadów jest metal z produkcji samochodów – w 2021 roku było to 209 000 ton (całość poddawana jest recyklingowi).

Recykling

Nasze stanowisko

Chcąc stać się do 2040 roku firmą prowadzącą działalność o obiegu zamkniętym, musimy sprostać pewnym wyzwaniom. Zmieniamy naszą firmę, łańcuch wartości i system przemysłowy. Zobowiązujemy się do pełnej transparentności procesu tej transformacji. Będziemy działać odpowiedzialnie i kontynuować rozmowy z różnymi podmiotami z naszej branży i spoza niej.

Więcej na temat naszych działań możesz dowiedzieć się, zapoznając się z poniższymi dokumentami. Oczywiście jesteśmy otwarci na współpracę z Tobą, jeśli uważasz, że masz wiedzę i umiejętności, które mogą pomóc nam osiągnąć nasze cele.

Dokument przedstawiający stanowisko w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym

Jak możemy się zmienić, aby lepiej wykorzystywać materiały i nasze produkty.

Dokument wyrażający stanowisko dotyczące działań na rzecz klimatu

Za czym opowiadamy się w walce z globalnym ociepleniem.

Dokument przedstawiający stanowisko w sprawie równoważenia emisji dwutlenku węgla

Nasze stanowisko w sprawie równoważenia emisji dwutlenku węgla.