Artikelversion 2022.87.0

Integritetsmeddelande – Volvo Cars-appen

Med verkan från och med:

Publicerad:

Detta dokument beskriver hur Volvo Cars (som definieras nedan), och ibland andra enheter, behandlar dina personuppgifter när du använder Volvo Cars mobilapp (nedan kallad "Volvo Cars-appen") som håller dig ansluten till din Volvobil.

Volvo Cars-appen har flera funktioner, som ger upphov till olika typer av behandling av personuppgifter, på det sätt som förklaras nedan. Beroende på din marknad och din typ av abonnemang kan dessa funktioner grupperas på följande sätt:

 • Volvo Cars tjänster – inklusive de aspekter som tagits upp i avsnitten 2.1. (Ditt abonnemang), 2.2. (Volvo Cars fjärrtjänster), 2.3. (Körjournal), 2.6. (Offentlig laddning), 2.7. (När du kontaktar oss), 2.8. (Marknadskommunikationer och undersökningar), 2.9. (Appanalysverktyg), 2.10. (Forskning och utveckling) nedan.
 • Mervärdestjänster, som tillhandahålls i samarbete med återförsäljare – såsom digital servicebokning (avsnitt 2.4) och Pick-up & Delivery Service (avsnitt 2.5).

Nedan kan du hitta följande information:

1. Vem som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter

Ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter i Volvo Cars-appen fördelas enligt följande:

 • Det bolag som är huvudansvarigt för behandlingen av personuppgifter i samband med ditt abonnemang, Volvo Cars fjärrtjänster, körjournal, appanalysverktyg och forskning och utveckling är Volvo Car Corporation med säte på Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Sverige, organisationsnummer 556074-3089, nedan kallat "Volvo Cars".
 • De bolag som är ansvariga för behandlingen av personuppgifter när du kontaktar oss och för marknadsföringskommunikation är:
  • Volvo Car Corporation och
  • Volvo Car Sverige AB, organisationsnummer 556034-3484, med säte på Karossvägen 2, 418 78 Göteborg, Sverige, nedan kallat "nationella säljbolaget".
  • Care by Volvo Car AB, organisationsnummer 556746-9407, med säte i Sverige på adressen VAK HB2N, 405 31 Göteborg, nedan kallat "Care by Volvo".
 • De återförsäljartjänster som bokas via Volvo Cars-appen (digital servicebokning och Pick-up & Delivery Service) tillhandahålls som gemensamt personuppgiftsansvariga av Volvo Cars, det nationella säljbolaget och den Volvo Cars-återförsäljare där du begär återförsäljartjänsten (nedan kallad ”Volvoåterförsäljaren” eller ”återförsäljaren”).

2. Vilka personuppgifter som samlas in, varför och för hur länge

Som tidigare påpekats har Volvo Cars-appen flera olika funktioner beroende på din bilmodell och din hemmamarknad – vissa av de funktioner som beskrivs nedan kanske inte gäller för dig.

2.1 Ditt abonnemang

Om du har ett abonnemang på Volvo Cars fjärrtjänster eller andra Volvoanslutna tjänster kan du förnya denna tjänst i Volvo Cars-appen.

När du tecknar ett nytt eller förlänger ett befintligt abonnemang, och för att vi ska kunna hantera ditt abonnemang, behandlar vi dina identifierare (såsom för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress, VIN) och din köpstatus och historik. Syftet med vår behandling är att administrera och övervaka ditt köp (från köp till leverans) inklusive eventuella nödvändiga kontakter med myndigheter för officiell rapportering, administration av din begäran om relaterade tjänster, uppföljning av leveransen, och för att meddela uppdateringar relaterade till de tjänster som du har köpt. Vi använder oss av en tredjepartsbetaltjänstleverantör för hanteringen av dina betalningar, och dina personuppgifter blir föremål för en separat behandling av denne. Du kan läsa mer om vår betaltjänstleverantörs integritetspraxis i avsnitt 3 nedan.

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter i samband med abonnemang är att denna behandling är nödvändig för att kunna fullgöra vårt avtal med dig (artikel 6.1 b i GDPR).

Vi behåller dina personuppgifter i nittio (90) dagar efter det att ditt senaste abonnemang har löpt ut, så att du kan fortsätta använda tjänsten om du väljer att förnya ditt abonnemang. Dessutom arkiverar vi de uppgifter som rör ditt köp i tio (10) år för att fullgöra vår förpliktelse att följa lagstiftningen om redovisning och finansiell rapportering (artikel 6.1 c i GDPR).

2.2 Volvo Cars fjärrtjänster

Vi samlar in identifierare (t.ex. ditt för- och efternamn, telefonnummer, Volvo ID (e-postadress), fordonsidentifieringsnummer – VIN", unik enhetsidentifierare och token för push-meddelanden) samt inköpshistorik (ägarperiod, eventuella abonnemangstjänster som du är registrerad för samt bilmodell och årsmodell och motsvarande bilspecifikationer).

Vi använder dessa uppgifter för att tillhandahålla Volvo Cars fjärrtjänster, t.ex. möjligheten att fjärrstyra ditt fordon (t.ex. förklimatisering, låsa upp/låsa dörrar, starta/stoppa motorn på distans, visa yttertemperatur, få stöldlarmsmeddelanden), visa status för ditt fordon (till exempel bränslenivå, vindrutespolarvätskenivåer, bromsvätskenivåer, dörrlåsens status, däcktryck eller underhållsvarningar, batteristatus eller andra bilstatusindikatorer).

Vi använder även dessa uppgifter för att skicka push-meddelanden i Volvo Cars-appen för att påminna dig om kommande underhåll och service för din bil. För hybrid- och helelektriska bilar lagrar vi laddningsplatsen för att kunna erbjuda ett bekvämt sätt att planera laddningen. Vi samlar in information om var din bil befinner sig och, om du tillåter det, var din mobiltelefon befinner sig så att du kan använda kartfunktionerna i Volvo Cars-appen och visa din position i förhållande till din Volvo på kartan.

Om du inte specifikt tillfrågas om du godkänner att dina uppgifter behandlas behandlar vi dessa uppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig (artikel 6.1 b i GDPR).

Om du genom dina mobilinställningar ger oss åtkomst till dina platsuppgifter, kalendrar och kontakter kommer vi att behandla dessa uppgifter för att ge dig ett enkelt sätt att skicka placeringen av en intressant plats från din telefon till bilen baserat på din kontaktlista, kalenderhändelser eller sökresultat. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR).

När ditt Volvo Cars-abonnemang upphör raderas de uppgifter som är kopplade till denna tjänst, inklusive personuppgifter, efter nittio (90) dagar. Observera att Volvo Cars-abonnemanget följer bilen, så om ett ägarbyte sker är du som säljare ansvarig för att koppla bort din bil från appen och ta bort dina uppgifter. Detta gäller även för den registrerade huvudföraren vid billeasing. Följ denna länk för instruktioner.

2.3 Körjournal

Med hjälp av Volvo Cars-appen kan du välja att logga din körjournal. Detta kan vara användbart om du t.ex. vill ta upp milersättning. Körjournalen måste aktiveras av dig, annars förblir den inaktiv och uppgifterna samlas inte in.

Om du aktiverar körjournalen samlar vi in dina identifierare (såsom för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress och VIN-kod) och samlar automatiskt in din bils positionsuppgifter via bilens telematik (start och stopp, eller kontinuerlig beroende på typ av bil) för att identifiera varje färd, inklusive färdrelaterad information (tid, distans, bränsle- och/eller elförbrukning, elgeneration om det är en hybrid) och körsträcka. För bensin- och dieselbilar innehåller körjournalen endast start- och målpositioner för varje körcykel. Om du har en hybrid-/twin engine-modell innehåller körjournalen emellertid även uppgifter om dina resvägar.

Vi behandlar dessa uppgifter baserat på ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR).

Uppgifterna i körjournalen sparas i regel i 100 dagar. I särskilda situationer, t.ex. vid bilar som omfattas av laddningsbonus, sparas uppgifterna i körjournalen i 500 dagar.

Du kan när som helst avaktivera körjournalen och då slutar uppgifterna att samlas in. Detta innebär dock inte automatiskt att de uppgifter som redan har samlat in raderas.

2.4 Digital servicebokning

Med hjälp av Volvo Cars-appen kan du boka olika former av service för din bil hos utvalda återförsäljare. När du gör detta utförs behandlingen av personuppgifter i samband med denna bokning (se ovan) gemensamt av Volvo Cars, det nationella säljbolaget och den Volvo Cars-återförsäljare som du var valt.

När du bokar en service via Volvo Cars-appen samlar Volvo Cars in:

 • dina identifierare (såsom för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress),
 • beroende på begärd service, bilrelaterad information såsom fordonsidentitet, registreringsnummer, felsökningskoder, varningar, vägmätarställning, vätskenivåer samt din egen beskrivning av syftet med bokningen,

som vidarebefordras till det nationella säljbolaget och den återförsäljare som utför tjänsten (som kan vara service-/reparationsverkstad, karosslackeringsverkstad, bilrenoveringsspecialister och billogistiktjänster).

Denna information används för att boka in service, organisera genomförandet, kontakta dig i frågor angående den service som bokats eller som direkta konsekvenser av användningen av servicen, som att skicka bekräftelser eller meddelanden. Vi behandlar dessa uppgifter för att utföra den bokning du begär (med andra ord är den rättsliga grunden för denna behandling ditt avtal med oss (artikel 6.1 b i GDPR).

Bokningsdetaljer (tid och plats för begärd bokning, använd kontaktkanal, bokningsstatus, bokningsinnehåll) lagras i systemloggar för att lösa fel som kan förekomma i systemet. Bokningsdetaljerna behandlas också för analys och utvärdering av servicen. Behandlingen utförs av Volvo Cars och den rättsliga grunden för databehandlingen är vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f i GDPR) av att utföra dessa aktiviteter.

Vi kommer att behålla dina servicerelaterade personuppgifter i upp till två (2) år från den senaste servicen. Dessutom arkiverar vi pseudonymiserade bokningsuppgifter i systemloggar i fem (5) år av statistiska skäl.

När du använder den digitala servicebokningen kör Volvo Cars de insamlade statistikuppgifterna genom Google Analytics (i begränsat läge) för att förstå användarbeteendet bättre och förbättra användbarheten. Vi behandlar därför online-identifierare, inklusive cookie-identifierare, IP-adresser och enhetsidentifierare, klientidentifierare. Den rättsliga grunden för databehandlingen är vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f i GDPR) av att mäta användningen och beteendet för vår app. Uppgifterna lagras i fjorton (14) månader från det att de samlats in.

Dessutom omfattas den Volvo-servicepartner som tillhandahåller tjänsten av olika förpliktelser beträffande behållande och dokumentation och kan också enligt lag vara skyldig att lämna ut personuppgifter till myndigheter (artikel 6.1 c i GDPR). Denna information återfinns i servicepartnerns integritetsmeddelande.

2.5. Pick-up & Delivery Service

Med hjälp av Volvo Cars-appen kan du boka Pick-up & Delivery Service. När du gör detta utförs behandlingen av personuppgifter i samband med denna bokning (se ovan) gemensamt av Volvo Cars, det nationella säljbolaget och den Volvo Cars-återförsäljare som tillhandahåller tjänsten.

Om du använder Pick-up & Delivery Service behandlas följande information om dig: din hämtnings- och lämningshistorik – för att veta vilka tjänster som har slutförts, förarens körkorts- och försäkringsuppgifter – om du använder en lånebil, registreringsnummer och VIN-nummer – som behövs för att identifiera bilen, adress för hämtning/lämning – som behövs för att tillhandahålla tjänsten, (i förekommande fall) noteringar som du har gjort om hämtning och/eller lämning, IP-adress. När vi skickar push-meddelanden med statusuppdateringar för tjänsten använder vi följande datakategorier för att hålla ordning på skickade meddelanden: unik enhetsidentifierare, token för pushnotiser, pushnotisens rubrik och text, IP-adress. Denna behandling grundas på fullgörandet av ett avtal som du är part i (artikel 6.1 b i GDPR).

Om du ger oss återkoppling efter det att tjänsten har utförts samlar vi in ditt namn, det betyg du gett oss och dina kommentarer. Den lagliga grunden för databehandlingen är ändamål som rör våra legitima intressen (artikel 6.1.f i GDPR) för att ständigt förbättra våra tjänster för kunden. Det är dessutom kunden som beslutar om att ge återkoppling.

Kvaliteten på vår tjänst är viktig, och eftersom det kan uppstå ansvarsfrågor beträffande påstådda skador på bilen, behåller vi foton av bilen tillsammans med tidsstämplar och plats, i vårt intresse att försvara våra (och våra partners och förarna som utför tjänsten) rättigheter och intressen. Den lagliga grunden för databehandlingen är för ändamål som rör vårt legitima intresse (artikel 6.1.f i GDPR) att vi i händelse av skada vill på så enkelt sätt som möjligt klargöra om skadan orsakats av förare under utförandet av tjänsten.

Vi behåller dina uppgifter beträffande tjänsten i upp till tre (3) år från det att du senast använde tjänsten, om det inte uppstår en tvist. I så fall behåller vi uppgifterna så länge som krävs för att försvara våra rättigheter. Dessutom arkiverar vi pseudonymiserade bokningsuppgifter i systemloggar i fem (5) år av statistiska skäl.

Dessutom omfattas den Volvo-servicepartner som tillhandahåller tjänsten av olika förpliktelser beträffande behållande och dokumentation och kan också enligt lag vara skyldig att lämna ut personuppgifter till myndigheter (artikel 6.1 c i GDPR). Denna information återfinns i servicepartnerns integritetsmeddelande.

2.6 Offentlig laddning

Volvo Cars-appen är integrerad med en laddningstjänst från tredje part för att göra det lätt för förare att ladda sina elbilar. Laddningstjänsten tillhandahålls av Plugsurfing GmbH, ett företag registrerat i Tyskland, med säte i Weserstraße 175, 12045 Berlin, Tyskland med organisationsnummer HRB 143142 B. Följande uppgiftstyper samlas in av oss direkt från dig, och delas med PlugSurfing för att företaget ska kunna leverera tjänsten till dig och hantera eventuella förfrågningar från dig (Art. 6.1 b i GDPR):

 1. Volvo ID,
 2. Namn,
 3. E-postadress,
 4. Hemadress,
 5. Betalningsmetod/referens-id,
 6. RFID-laddnyckel EVCO-ID,
 7. Din plats – för att hjälpa dig att hitta en laddstation i närheten,
 8. Typ av fråga/beskrivning,
 9. Annan information som kan vara relevant beroende på frågetyp, t.ex. kreditkortsnummer, fakturanummer etc.

För att kunna mäta användningen av den offentliga laddtjänsten (Art. 6.1 f i GDPR) får vi följande uppgifter från Plugsurfing:

 1. Plugsurfing användar-ID,
 2. Laddsessions-ID,
 3. Laddsessionens starttid,
 4. Laddsessionens varaktighet,
 5. Laddsessionens pris,
 6. Energi som tillförs under laddsessionen,
 7. Laddstationens kontakttyp,
 8. Laddpunktsoperatörens namn.

Uppgifterna relaterade till offentlig billaddning kommer att sparas så länge du använder Volvo Cars-appen och därefter ytterligare tre (3) år och femton (15) dagar.

2.7 När du kontaktar oss

När du använder kontaktalternativen i Volvo Cars-appen behandlar vi de av dina personliga identifierare som är relevanta för den kanal du använder (såsom för- och efternamn, telefonnummer/e-postadress, VIN, unik enhetsidentifierare och token för push-meddelanden) samt alla uppgifter du tillhandahåller i samband med din förfrågan. Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse av att handlägga din förfrågan (artikel 6.1 f i GDPR).

Om din fråga rör vår offentliga laddtjänst som tillhandahålls via Plugsurfing behandlar vi eventuellt även de personuppgifter som anges i avsnitt 2.6 ovan.

Vi sparar de uppgifter som rör dina förfrågningar i trettiosex (36) månader från det att vi mottagit din förfrågan.

2.8 Marknadsundersökningar och undersökningar

Genom Volvo Cars-appen kan du få marknadsföringskommunikation om Volvo Cars produkter, om du har samtyckt till detta. I detta syfte behandlar vi dina identifierare (såsom för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress), din fordonsspecifikation (såsom modell, motor, VIN), Volvos ID-uppgifter, enhets-ID och abonnemangsinformation. Den rättsliga grunden för detta är ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR).

Vi behandlar dina uppgifter för marknadsföringsändamål tills du har återkallat ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke begränsar vi behandlingen av dina uppgifter för att hantera en förbudslista för att se till att vi inte oavsiktligt skickar dig vår marknadsföringskommunikation.

Via Volvo Cars-appen kan du även ta del av undersökningar om våra produkter och tjänster. Vi behandlar samma uppgifter som ovan, grundat på vårt berättigade intresse av att förbättra våra tjänster. Dessa uppgifter behandlas till du inte längre samtycker till behandlingen.

2.9 Appanalys

Vi mäter hur vår app används för att bättre förstå användarnas beteende och förbättra appens användbarhet och tillförlitlighet, samt för att få insikt i hur tjänsterna används och förbättra din upplevelse av tjänsterna. Vi använder oss av Google Analytics (i begränsat läge) och behandlar ditt enhets-ID, enhetens IP-adress (pseudonymiserad direkt efter insamling), Volvo ID och bilens uppkopplingsstatus.

Den rättsliga grunden för denna uppgiftsbehandling är vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f i GDPR) av att förbättra användningen och erfarenheten av vår app och våra tjänster.

Uppgifterna lagras i fjorton (14) månader från det att de samlats in.

2.10 Forskning och utveckling

För forsknings- och utvecklingsändamål och för att bättre förstå hur vi kan förbättra våra produkter och tjänster och vilka nya vi ska utveckla använder vi en datadriven strategi och utnyttjar bil- (såsom VIN), produkt- (såsom användning av Volvo Cars-appen), kund- (såsom Volvo ID) och försäljningsdata (såsom återförsäljarens arbete med försäljning eller service) för att informera om utvecklingen av produkter och tjänster. Behandlingen omfattar ett brett fält av analys, modellering och forskning som utförs av våra analytiker och datavetare.

Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt berättigade intresse (artikel 6.1 f i GDPR). Där så är möjligt, analyserna till avpersonifierade eller pseudonymiserade uppgifter. Behandlingen innehåller inget automatiskt beslutsfattande som rör dig.

Vi behåller dessa uppgifter i tio (10) år.

3. Hur dina personuppgifter delas

I Volvo Cars Corporations behandling ovan ingår behandling av dina personuppgifter som utförs av följande kategorier av tredje parter, på behovsbasis:

Personuppgiftsbiträden

Våra kategorier av personuppgiftsbiträden som stödjer tillhandahållandet av Volvo Cars-appen är:

 • molntjänstleverantör,
 • datavärdtjänster,
 • pushnotiser,
 • distribution av e-postmeddelanden,
 • chattfunktion och kundtjänsthantering,
 • Utvalda Volvo Cars-återförsäljare för digitala servicebokningar och Pick-up & Delivery Service,
 • leverantör av abonnemangsfaktureringstjänster.

De har i sina avtal getts begränsade möjligheter att använda dina personuppgifter för något annat ändamål än att tillhandahålla tjänster till oss enligt alla gällande avtal om uppgiftsbehandling. I vissa av dessa situationer innebär användningen av personuppgiftsbiträden begränsad överföring av personuppgifter utanför Europeiska unionen. Vi har vidtagit försiktighetsåtgärder för att begränsa sådana överföringar till vad som är absolut nödvändigt, och de rör endast uppgifter som inte direkt kan identifiera dig och som därför innebär en väldigt liten risk om de skulle lämnas ut.

Delning med andra medlemmar i Volvo Car Group

De uppgifter som nämns i avsnitt 2.1 delas med vårt nationella säljbolag och Care by Volvo i det land som uppgifterna härrör från, för följande syften:

 • Bedömning av återförsäljarens prestanda
 • Kundtjänst
 • Marknadssegmentering
 • Bedömning av abonnemangsförlängningar och återaktiveringar

Delning med andra tredje parter (separata personuppgiftsansvariga)

Vi behandlar betalningar via tredje part som samlar in betalningsuppgifter direkt från dig och inte delar dem med oss: Stripe Inc. (leverantör av betaltjänster, debitering, fakturering och abonnemangsadministration). Du kan ta del av deras integritetspolicy på https://stripe.com/en-se/privacy.

Den laddtjänst som tillhandahålls tillsammans med Plugsurfing innebär att en del av dina uppgifter delas med Plugsurfing GmbH – mer om detta finns att läsa i avsnitt 2.6. ovan, och du kan läsa deras integritetspolicy på https://plugsurfing.com/legal/privacy-policy/.

Volvo Cars-appen använder Google Maps för att visa dig din och din bils position. Du kan se deras integritetspolicy på https://policies.google.com/privacy.

4. Dina rättigheter i samband med behandling av personuppgifter

Som registrerad har du specifika lagstadgade rättigheter som beviljas av Allmänna dataskyddsförordningen beträffande de personuppgifter vi behandlar om dig. Dessa förklaras kortfattat nedan och du kan utöva dem genom att fylla i det särskilda formulär som anges nedan.

 1. Rätt till återkallande av samtycke: Om du har samtyckt till behandling av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla detta samtycke med framtida verkan.
 2. Rätt till tillgång till dina personuppgifter: Du kan be oss om information beträffande de personuppgifter om dig som vi lagrar. Vi förser dig med en kopia av dina personuppgifter på begäran. Om du begär ytterligare kopior av dina personuppgifter kan vi debitera dig en rimlig avgift, som vi baserar på administrationskostnaderna. Du har rätt till information om våra säkerhetsåtgärder vid överföring av dina personuppgifter till ett land utanför EU eller EES om du begär att vi bekräftar ifall vi behandlar dina personuppgifter, och ifall vi överför dina personuppgifter till ett land utanför EU och EES.
 3. Rätt till rättelse: Du kan begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som rör dig. Vi gör rimliga ansträngningar att hålla de personuppgifter vi har i vår besittning eller kontroll och som används löpande, exakta, fullständiga, aktuella och relevanta, baserat på den senaste information som vi har tillgänglig.
 4. Rätt till begränsning: Du kan begära av oss begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, om:
  1. du bestrider exaktheten hos dina personuppgifter, under den tid vi behöver bekräfta exaktheten
  2. behandlingen är olaglig och du begär begränsning av behandlingen i stället för radering av dina personuppgifter
  3. vi inte längre behöver dina personuppgifter för behandlingsändamålet men du behöver dem för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller
  4. du protesterar mot behandlingen medan vi kontrollerar om våra legitima syften åsidosätter dina.
 5. Rätt till portabilitet: Du har rätt att få de personuppgifter du har försett oss med, och om det är tekniskt möjligt, begära att vi överför dina personuppgifter (som du har försett oss med) till en annan organisation, om:
  1. vi behandlar dina personuppgifter på automatiskt sätt
  2. vi baserar behandlingen av dina personuppgifter på ditt samtycke, eller vår behandling av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna genomföra ett avtal där du ingår som en part
  3. du har försett oss med dina personuppgifter, och
  4. din rätt till portabilitet inte inverkar negativt på andra personers rättigheter eller frihet.
  Du har rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, ofta använt och maskinläsbart format. Din rätt att få dina personuppgifter får inte ha någon negativ inverkan på andra personers rättigheter eller frihet. Din rätt att få dina personuppgifter överförda från oss till en annan organisation är en rätt du har om en sådan överföring är tekniskt möjlig.
 6. Rätt till radering: Du har rätt att begära att vi raderar de personuppgifter som vi behandlar om dig. Vi måste uppfylla denna begäran om vi behandlar dina personuppgifter, om inte behandlingen är nödvändig:
  1. för att utöva rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet
  2. för att uppfylla en lagstadgad förpliktelse som kräver behandling enligt unions- eller medlemsstatslagstiftning som vi omfattas av
  3. för arkiveringsändamål i allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningssyften eller statistiksyften, eller
  4. för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 7. Rätt att invända: Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter på grund av din specifika situation, om behandlingen inte baseras på ditt samtycke utan på våra legitima intressen eller någon tredje parts legitima intressen. I så fall ska vi inte längre behandla dina personuppgifter, om vi inte kan uppvisa övertygande legitima skäl och ett intresse av yttersta vikt för behandlingen eller för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Om du gör invändningar mot behandlingen, ange om du också vill att dina personuppgifter ska raderas, annars begränsar vi dem bara. Du har också rätt att när som helst invända, oavsett orsak, mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring (som inkluderar profilering i den mån detta är direkt relaterat till sådan direkt marknadsföring), om sådan behandling baserades på vårt legitima intresse. Om marknadsföringen baserades på ditt samtycke kan du återkalla samtycket (se ovan).
 8. Rätt att lämna in ett klagomål: Du kan lämna in ett klagomål till din lokala dataskyddstillsynsmyndighet eller till någon annan dataskyddsmyndighet i EU. Vi uppskattar dock om du först kontaktar oss så att vi kan försöka att lösa ditt problem – du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

Du kan utöva dina rättigheter gentemot oss genom att fylla i det här formuläret, vilket hjälper oss att hantera din begäran på rätt sätt. Online-formuläret innehåller den information som vi behöver för att verifiera din identitet och granska din begäran. För begäran som görs via telefon eller e-post måste du förse oss med tillräcklig information så att vi rimligen kan verifiera att du är den person vars personuppgifter vi samlat in och i din begäran tillräckligt utförligt beskriva din begäran så att vi kan utvärdera och svara korrekt på den. Om vi inte kan verifiera din identitet för begäran om åtkomst och radering med den tillhandahållna informationen kan vi be dig om ytterligare information.

Du kan utöva dessa rättigheter gentemot alla de gemensamma personuppgiftsansvariga som nämns i detta meddelande.

5. Kontaktinformation

Se avsnitt 4 ovan för information om hur du kan utöva dina rättigheter. Om du har några andra frågor beträffande ämnet skydd av personuppgifter, kan du kontakta oss med följande kontaktuppgifter:

Volvo Car Corporation

Postadress: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Göteborg, Sverige

E-postadress: globdpo@volvocars.com

6. Ändringar av vårt integritetsmeddelande

Vi förbehåller oss rätten att, enligt vårt godtycke, ändra vår integritetspraxis och när som helst uppdatera eller ändra detta integritetsmeddelande. När vi gör väsentliga ändringar av detta meddelande, och särskilt när detta meddelande ligger till grund för ditt samtycke, kommer vi att informera dig om dessa ändringar. Detta integritetsmeddelande är aktuellt från det datum som anges överst i dokumentet.