Allmänna villkor

När du använder Volvo On Demands tjänster så gäller våra allmänna villkor. Du kan läsa dem här.