Internetkarta1

Internetkarta är en funktion som möjliggör internetbaserad kartvisning.

Systemet kan beräkna en lämplig rutt och indikera bilens position i förhållande till rutten på kartan. Om avvikelse från planerad resväg sker så justerar systemet automatiskt resvägen och vägleder ändå till resmålet. Kartan visar förutom vanlig kartdata även trafikinformation och symboler för valda intressepunkter (POI).

Vid dålig täckning eller svag signalstyrka i internetanslutningen kommer ruttberäkning att upphöra att fungera. Vissa skalor av kartan kan också saknas beroende på hur mycket kartdata som lästs in.

 OBS

Vid användning av internet överförs data (datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.

Aktivering av dataroaming kan orsaka ytterligare avgifter.

Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för datatrafik.

Volvo erbjuder ett fullskaligt navigationssystem (Sensus Navigation) som utnyttjar hårddiskbaserade kartor, röstguidning, avancerad ruttberäkning med hänsyn till trafikinformation, internetsökning och möjlighet till flera delmål. Kontakta din återförsäljare för att uppgradera till Sensus Navigation. Vid uppgradering ersätts internetkartan.

Internetkartan lämnar väginformation vilket leder fram till en förvald destination. All rekommenderad vägledning är dock inte alltid tillförlitlig eftersom situationer kan uppstå vilka ligger utanför systemets kapacitet och bedömningsförmåga, som t.ex. hastiga väderleksomslag.

 Varning

Tänk på följande:

  • Rikta all uppmärksamhet på vägen och lägg i första hand all koncentration på körningen.
  • Följ gällande trafiklagstiftning och kör med gott omdöme.
  • Vägförhållanden kan på grund av t.ex. väderförhållanden eller årstid göra vissa rekommendationer mindre tillförlitliga.
  1. 1 Gäller vissa marknader.