Aktivera och deaktivera Connected Safety

För att Connected Safety ska kunna dela information om väglag med andra fordon så behöver funktionen vara godkänd i Volvo - integritet.
Tryck på iCup-2037-Settings symbol i centerdisplayen.
Tryck på Integritet eller Profiler. Menyvägen beror på om det finns en inloggning på ett Google-konto.
Tryck sedan på Integritetsinställningar och godkänn Connected Safety.

Vid avsaknad av internetuppkoppling kommer den egna bilen fortfarande att informera föraren om att halt väglag har detekterats av den egna bilen. För att Connected Safety ska fungera fullt ut behöver den egna bilen vara ansluten till internet.