Låsa upp bakluckan nyckelfritt*

Med nyckelfri låsning och upplåsning räcker det att trycka lätt på den gummerade tryckplattan undertill vid bakluckans handtag för att låsa upp.

 OBS

Det krävs att en av bilens nycklar befinner sig inom räckvidd bakom bilen för att upplåsning ska fungera.

Bakluckan hålls stängd av ett elektriskt lås.

För att öppna:
Tryck lätt på den gummerade tryckplattan undertill på bakluckans handtag.
Låset frikopplas.
Lyft i ytterhandtaget för att öppna bakluckan.

 Viktigt

  • Hantera gummiplattan varsamt för att inte skada dess elektriska kontakt. Aktivering kräver minimal kraft.
  • Lägg inte lyftkraften på gummiplattan vid öppning – lyft i handtaget.

Det är också möjligt att låsa upp bakluckan med en fotrörelse* under den bakre stötfångaren, se separat avsnitt.

 Varning

Kör inte med öppen baklucka. Giftiga avgaser kan sugas in i bilen via lastutrymmet.
  1. * Tillval/tillbehör.