Hjulskruvar

Hjulskruvar används för att fästa hjulen vid naven.

Använd endast fälgar som är testade och godkända av Volvo och som ingår i Volvo originalsortiment.

Kontrollera hjulskruvarnas åtdragningsmoment med momentnyckel.

Använd inte smörjmedel på hjulskruvarnas gängor.

 Varning

Hjulskruvarna kan behöva efterdras några dagar efter att ett hjulbyte har skett. Temperaturskillnader och vibrationer kan göra att de inte sitter lika hårt.

 Viktigt

Hjulskruvarna ska dras åt med 140 Nm (103 fotpund). Vid alltför hård eller lös åtdragning kan skruvförbandet skadas.

Låsbar hjulskruvsats*

För att lossa eller dra åt de låsbara hjulskruvarna – vrid nyckeln i låsskruven tills den greppar helt i kodspåren. Börja alltid med de låsbara hjulskruvarna om hjulet ska demonteras. Vid montering av hjulet, avsluta med låsskruven.

 Viktigt

Tänk på att inte använda böjande kraft när hjulskruvarna ska lossas/dras åt. Det kan skada kodspåret i låsskruven och hjulskruvsnyckeln och leda till att det inte går att montera/demontera hjulet.

När hjulskruvsnyckeln* inte används ska den förvaras på sin plats i skumblocket under lastgolvet. Det är viktigt att komma ihåg om bilen ska till en verkstad så att verktyget finns tillgängligt. Om du skulle förlora nyckeln, kontakta din Volvoåterförsäljare.

  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument