Reservbatteri för Volvo Assistance*

Om huvudbatteriet blir strömlöst används ett reservbatteri för att Volvo Assistance fortfarande ska kunna nyttjas.

Reservbatteriet har en begränsad livslängd. När batteriet behöver service eller bytas utkommer det upp ett meddelande, eCall Service krävs, i förardisplayen.

Om meddelandet kvarstår, kontakta en auktoriserad Volvoverkstad.

  1. * Tillval/tillbehör.