Volvo Assistance

ON CALL- och SOS-knapparna i taket kan ge extra trygghet och hjälp t.ex. om bilen inte startar, vid punktering eller en olycka.

Px-2037-iCup-VOC buttons
Funktionerna finns tillgängliga via ON CALL- och SOS-knapparna i bilens tak.

Om en olycka är framme kan akut hjälp, t.ex. ambulans eller polis, skickas till bilen. Vid mindre akuta problem, som punktering,kan vägassistans tillkallas.

 OBS

SOS-knappen ska enbart användas vid olyckor,sjukdom eller vid externt hot mot bilenoch dess passagerare. SOS-funktionen är endast avsedd för nödsituationer. Missbruk kan leda till extradebitering.

ON CALL-knappen kan användas för övrig assistans, t.ex. frågor om användning av bilen eller vid behov av vägassistans.

Systemet för Volvo Assistance

Knapparna i taket är kopplade till bilens säkerhets- och larmsystem samt bilens övriga system, som lås och klimat.Bilen har ett inbyggt modem för kommunikation med Volvo Assistance och Volvo Cars-appen. GNSS (Global Navigation Satellite System) används för att lokalisera bilen.

Behandling av personuppgifter

För att kunna förse dig med alla funktioner i samband med tjänsten måste vissa uppgifter, inklusive personuppgifter, behandlas. Läs mer om villkor och integritet på volvocars.com/intl/legal.

Kontakta Volvo Assistance

För att kontakta Volvo Assistance används bilensON CALL-knapp eller Volvo Cars-appen.

 OBS

Alla samtal med Volvo Assistance kan kommaatt spelas in.