Specifikationer för luftkonditionering

Klimatanläggningen i bilen använder ett freonfritt köldmedium och beroende på marknad används antingen R1234yf eller R134a. Information om vilket köldmedium bilens klimatanläggning använder finns på en dekal som är placerad på huvens undersida.

I luftkonditioneringsanläggningen används köldmedium och kompressorolja. Nedan finns information om dekalen där mängden köldmedium framgår och i tabell nedan går det att utläsa vilken föreskriven kvalitet och volym det är på kompressoroljan.

A/C-Dekal

Dekal för R134a

P5-1507-Air conditioning warning sticker

Dekal för R1234yf

P5-1507-Decal air conditioning R1234yf

Symbolförklaring R1234yf

SymbolBetydelse
P5-1507-Symbol caution
Försiktighet
P5-1507-Symbol A/C-system
Mobilt luftkonditioneringssystem (MAC)
P5-1507-Symbol Lubricant type A/C-system
Smörjmedelstyp
P5-1507-Symbol Technician type A/C-system
För att serva det mobila luftkonditioneringssystemet (MAC) krävs en utbildad och certifierad tekniker
P5-1507-Symbol Flammable refrigerant
Brandfarligt köldmedium

Köldmedium

Mängden köldmedium finns tryckt på dekalen som är placerad på huvens undersida.

Bilar med köldmedium R134a

P5/P6-1946-Refrigerant weight R134a
  1. P5-Icon red circle 1Mängden köldmedium.

 Varning

I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R134a under tryck. Service och reparation av systemet får endast utföras av utbildad och certifierad tekniker.

Bilar med köldmedium R1234yf

P5/P6-1946-Refrigerant weight R1234yf
  1. P5-Icon red circle 1Mängden köldmedium.

 Varning

I luftkonditioneringsanläggningen finns köldmediet R1234yf under tryck. I enlighet med SAE J2845 (Technician Training for Safe Service and Containment of Refrigerants Used in Mobile A/C System) får service och reparation av köldmediesystemet endast utföras av utbildad och certifierad tekniker för att säkerställa systemets säkerhet.

Kompressorolja

VolymFöreskriven kvalitet
100 ml (3,38 fl. oz.)PAG SP-A2

Evaporator1

 Viktigt

A/C-systemets evaporator får aldrig repareras eller bytas ut mot en tidigare använd evaporator. Ny evaporator skall vara certifierad och märkt enligt SAE J2842.
  1. 1 Gäller enbart bilar med köldmedium R1234yf