Ägarbyte när Volvo Cars-appen* är ansluten till bil

Vid ägarbyte är det vissa steg som behöver utföras för att koppla bort den tidigare ägaren och ge den nya ägaren möjlighet att ansluta Volvo Cars-appen till bilen.

Sälja bil

Följande steg bör utföras av den tidigare ägaren:
Ta bort kopplingen mellan bilen och Volvo Cars-appen.
Återställ användardata - välj att göra en fabriksåterställning.

Köpa bil

Den nya ägaren behöver ansluta Volvo Cars-appen till bilen.

Ägarbyte vid byte av land

Då en bil köps och importeras till ett annat land kan ytterligare åtgärder behövas. Kontakta en återförsäljare för information.

  1. * Tillval/tillbehör.