Ändra körläge

Välj det körläge som är anpassat för nuvarande körförhållanden.

Tänk på att alla körlägen inte är tillgängliga i alla situationer.

Ändra körläge via centerdisplayen.
Tryck på iCup-2037-Settings symbol.
Välj Körning.
Välj önskat körläge.

Relaterade dokument