Lastsäkringsöglor

Använd lastsäkringsöglorna till att fästa spännband i för att förankra gods i lastutrymmet.
P5-1617-V90-load latching points

 Varning

Hårda, skarpa och tunga föremål som ligger eller sticker ut kan orsaka personskador vid en kraftig inbromsning.

Spänn alltid fast stora och tunga saker med säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.