TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)*1 – åtgärda lågt däcktryck

Däcktrycksövervakningen TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)2 varnar föraren när trycket är för lågt i ett eller flera av bilens däck och indikerar vilket däck det gäller. Lampan lyser gult vid första indikation, stanna och kontrollera däcktrycket snarast. När lampan lyser rött ska man stanna och åtgärda däcktrycket omedelbart.
Om ett meddelande om lågt däcktryck visas i displayen:
Kontrollera däcktrycket på aktuellt däck.
Pumpa däcket/däcken till rätt tryck.
Kör i en hastighet av lägst 30 km/h i några minuter och kontrollera att meddelandet släcks.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Standard på vissa marknader.
  3. 2 Tillval enbart på vissa marknader.

Relaterade dokument