Att läsa ägarmanualen

Ett bra sätt att lära känna sin nya bil är att läsa ägarmanualen, helst före den första åkturen. Då får Du möjlighet att bekanta Dig med nya funktioner, får råd om hur bilen bäst ska hanteras i olika situationer och lär Dig utnyttja bilens alla finesser på bästa sätt. Var uppmärksam på de säkerhetsanvisningar som finns i boken.

De specifikationer, konstruktionsuppgifter och illustrationer som finns i ägarmanualen är inte bindande. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar utan föregående meddelande.

© Volvo Personvagnar AB

Ägarmanual i mobila enheter

Px-1346-Promote OM app

 OBS

Ägarmanual finns att ladda ner som mobilapplikation (gäller vissa bilmodeller och mobila enheter), se www.volvocars.com.

Mobilapplikationen innehåller även video samt sökbart innehåll och enkel navigering mellan olika avsnitt.

Tillval/tillbehör

Alla typer av tillval/tillbehör markeras med en asterisk*.

I ägarmanualen beskrivs, förutom standardutrustning, även tillval (fabriksmonterad utrustning) och vissa tillbehör (eftermonterad extrautrustning).

Den utrustning som beskrivs i ägarmanualen finns inte i alla bilar – de är olika utrustade beroende på anpassningar för olika marknaders behov och nationella eller lokala lagar och bestämmelser.

Vid osäkerhet om vad som är standard eller tillval/tillbehör, kontakta en Volvoåterförsäljare.

Särskilda texter

 Varning

Varningstexter upplyser om risk för personskada.

 Viktigt

Viktigt-texter upplyser om risk för materiella skador.

 OBS

OBS-texter ger råd eller tips som underlättar vid användande av t.ex. finesser och funktioner.

Fotnot

I ägarmanualen finns det information som ligger som en fotnot längst ner på sidan. Denna information är ett tillägg till den text som den via numret hänvisar till. Om fotnoten syftar till text i en tabell används bokstäver istället för siffror som hänvisning.

Meddelandetexter

I bilen finns det displayer som visar textmeddelanden. Dessa textmeddelanden markeras i ägarmanualen med att texten är lite större och gråfärgad. Exempel på detta finns i meny- och meddelandetexter i informationsdisplayen (t.ex. Ljudinställningar).

Dekaler

I bilen finns olika typer av dekaler som är till för att förmedla viktig information på ett enkelt och tydligt sätt. Dekalerna finns i bilen i följande fallande grad av varning/information.

Varning för personskada

P1-P2-820 Decal warning

Svarta ISO-symboler på gult varningsfält, vit text/bild på svart meddelandefält. Används för att påvisa förekomst av fara som, om varningen ignoreras, kan resultera i allvarlig personskada eller dödsfall.

Risk för egendomsskada

P1-P2-820 Decal notice

Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart eller blått varningsfält och meddelandefält. Används för att påvisa förekomst av fara som, om varningen ignoreras, kan resultera i skador på egendom.

Information

P1-P2-820 Decal information

Vita ISO-symboler och vit text/bild på svart meddelandefält.

 OBS

De dekaler som visas i ägarmanualen gör inte anspråk på att vara exakta avbildningar av de som finns i bilen. Syftet är att visa ungefär hur de ser ut och ungefär var på bilen de finns. Den information som gäller just din bil finns på respektive dekal på din bil.

Procedurlistor

Procedurer, där åtgärder måste göras i en viss ordningsföljd, är i ägarmanualen numrerade.

Ikon grå fyrkant 1När det till en steg-för-steg instruktion finns en bildserie är varje moment numrerat på samma sätt som motsvarande bild.
Ikon grå fyrkant ANumrerade listor med bokstäver förekommer vid bildserier där den inbördes ordningen av instruktionerna inte är relevant.
Ikon röd pil 1Pilar förekommer numrerade och onumrerade och används för att åskådliggöra en rörelse.
Ikon röd pil APilar med bokstäver används för att åskådliggöra en rörelse där den inbördes ordningen inte är relevant.

Om det inte finns någon bildserie till en steg-för-steg instruktion är de olika stegen numrerade med vanliga siffror.

Positionslistor

Ikon röd cirkel 1I översiktbilder där olika delar pekas ut används röda cirklar med en siffra i. Siffran återkommer i den positionslista som finns i anslutning till bilden, som beskriver objektet.

Punktlistor

När en uppräkning förkommer i ägarmanualen används en punktlista.

Exempel:

  • Kylvätska
  • Motorolja

Relaterad information

Relaterad information hänvisar till andra avsnitt med närliggande information.

Bilder

Bokens bilder är ibland schematiska och kan avvika från bilens utseende beroende på utrustningsnivå och marknad.

  1. * Tillval/tillbehör.