Verktyg

I bilen finns bl.a. bogserögla, domkraft* och hjulskruvsnyckel*.
P3-1020-V70/XC70 Tempaspare and tools package

Under lastgolvet ligger bilens bogserögla, domkraft* och hjulskruvsnyckel*. Här finns även plats för hylsan till de låsbara hjulskruvarna.

  1. * Tillval/tillbehör.