Lastindex och hastighetsklass

Nedanstående tabell visar det lägst tillåtna lastindex (LI) och hastighetsklass (SS). Uppgift om motor, framhjulsdrift (FWD) eller fyrhjulsdrift (AWD) samt typ av växellåda behövs för att läsa tabellen. För information med avseende på dessa uppgifter, se .

XC70

Motor

man/

aut

Lägst tillåtna lastindex (LI)1Lägst tillåtna hastighetsklass (SS)2
T5B4204T11aut95H
3.2 AWDB6324S5aut95H
T6 AWDB6304T4aut95H
D4D5204T3man/aut96H
D4D4204T5man/aut95V
D4 AWDD5244T17man/aut95H
D4 AWDD5244T12man/aut95H
D5 AWDD5244T11man95H
D5 AWDD5244T15aut95H
  1. 1 Däckets lastindex ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen.
  2. 2 Däckets hastighetsklass ska vara minst lika med eller högre än vad som anges i tabellen.