Lastsäkring

På båda sidor i bilens lastutrymme finns flera fästpunkter avsedda till förankring av last. I golvskenorna finns det två varianter av fästpunkter – flyttbara lastsäkringskrokar respektive fasta lastsäkringsöglor. Bilen levereras med en av dessa varianter.
P3007-Lastsäkringspunkter
Fästpunkternas placering i lastutrymmet (med flyttbara lastsäkringskrokar).
P3-V70/XC70-14w20 Lastsäkringspunkter fasta öglor
Fästpunkternas placering i lastutrymmet (med fasta lastsäkringsöglor).

Fästpunkterna är placerade i golvet och i överkant på lastrummets sidor. I bilderna ovan visas fästpunkterna i golvet i uppfälld position. Grundpositionen för dessa är nedfälld.

 Varning

Hårda, skarpa och/eller tunga föremål som ligger eller sticker ut kan orsaka personskador vid en kraftig inbromsning.

Spänn alltid fast stora och tunga saker med säkerhetsbältet eller lastsäkringsband.

Golvskenor

Golvskena m last mellan 4 krokar
Last säkrad i både övre och nedre fästpunkter.

I lastutrymmets golv finns två skenor med flyttbara lastsäkringskrokar alternativt fasta lastsäkringsöglor för att med lastsäkringsband förankra gods i lastutrymmet.

För de flyttbara lastsäkringskrokarna kan smuts och föremål samlas nere i skenorna och försvåra flyttning, låsning, uppfällning och losstagning av lastsäkringskrokarna. Ta för vana att hålla ren spåren med hjälp av dammsugare och en lätt fuktad mjuk trasa.

 Viktigt

Använd inte spännband med utväxling eftersom de kan dra sönder fästpunkterna.

Lastsäkringsband

Y2- Band runt lastsäkringskrok
Lastsäkring med flyttbara lastsäkringskrokar.
P3-V70/XC70-14w20 Lastsäkringsband för fasta öglor
Lastsäkring med fasta lastsäkringsöglor.

Ett varv med lastsäkringsbandet runt den ena lastsäkringskroken fixerar bandet och förhindrar det att glida runt kroken.

 OBS

Lämplig bredd på lastsäkringsband är ca 25 mm.

Flytta en lastsäkringskrok1

Golvskena m flyttad krok
Ikon röd pil 1

Fäll ner lastsäkringskroken åt det håll dess öppning pekar.

Ikon röd pil 2

Tryck kroken lätt nedåt och skjut den samtidigt till önskad position.

Ikon röd pil 3

Fäll upp kroken – den är självlåsande.

 OBS

Det ska vara minst 50 cm mellan lastsäkringskrokarna i skenan.

Ta loss en lastsäkringskrok1

v70-746-Golvskena golvkrok-urtag

Lastsäkringskrokarna kan enkelt tas loss från skenan, t.ex. för rengöring av skenans botten.

Ikon röd pil 1

Fäll ned lastsäkringskroken åt det håll dess öppning pekar.

Ikon röd pil 2

Tryck kroken lätt nedåt och skjut den samtidigt till urtagsöppningen.

Ikon röd pil 3

Lyft kroken rakt upp.

Fastsättning av krok sker i omvänd ordning.

 OBS

För att kunna skjuta in en losstagen krok i skenan igen, måste den samtidigt tryckas lätt nedåt.

Lastsäkringskrok rätt-/felmonterad1

Golvskena m Rätt/Fel krok
Montera lastsäkringskrokarna rätt!

Det är viktigt att lastsäkringskrokarna monteras på rätt sätt. Krokarnas öppningar ska peka från varandra.

 Varning

Montera lastsäkringskrokarna rätt. I annat fall kan lastsäkringsbandet fälla ner lastsäkringskroken varvid den lossnar och bandet glider av.
  1. 1 Gäller endast flyttbara lastsäkringskrokar.

Relaterade dokument