Avståndsvarning* – begränsningar

Avståndsvarning (Distance Alert) är en funktion som informerar föraren om avståndet till framförvarande fordon. Funktionen använder samma radarsensor som den Adaptiva farthållaren och Kollisionsvarnare med auto-broms, har vissa begränsningar.

 OBS

Starkt solsken, reflexer eller kraftiga ljusvariationer samt användning av solglasögon kan göra att varningsljuset i vindrutan inte syns.

Dåligt väder eller kurviga vägar kan påverka radarsensorns möjligheter att upptäcka framförvarande fordon.

Även fordonens storlek kan påverka förmågan att upptäcka, t.ex. motorcyklar. Detta kan innebära att varningslampan tänds på kortare avstånd än det inställda eller att varningen tillfälligt uteblir.

Mycket höga hastigheter kan också orsaka att lampan tänds på kortare avstånd än det inställda p.g.a. begränsningar i sensorns räckvidd.

För ytterligare information om radarsensorns begränsningar, se Radarsensor – begränsningar och Kollisionsvarnare* – handhavande.

  1. * Tillval/tillbehör.