Snabbspolning

Det är möjligt att snabbspola ljud- och videofiler1.

Håll inne knappen P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow left / P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow right för att snabbspola ljud- eller videofiler framåt/bakåt.

Ljudfiler snabbspolas i en hastighet, medan videofiler kan snabbspolas i flera hastigheter. Tryck upprepade gånger på knapparna P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow left / P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow right för att öka spolningshastigheten för videofiler. Släpp knappen för att återgå till filmvisning i normal hastighet.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Gäller endast CD-/DVD*-skivor, USB och iPod®.