Körning med släpvagn* – manuell växellåda

Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.

Överhettning

Vid körning med släpvagn i kuperad terräng i varmt klimat kan det finnas risk för överhettning.

  • Kör inte motorn på högre varv än 4500 varv/minut (dieselmotorer: 3500 varv/minut) – i annat fall kan oljetemperaturen bli för hög.

Dieselmotor 5 cyl

  • Vid risk för överhettning är det optimala varvtalet för motorn 2300–3000 varv/minut för optimal cirkulation av kylvätskan.
  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument