Mediaspelare

Mediaspelaren kan spela upp ljud och film från CD-/DVD-skivor och externt anslutna ljudkällor via AUX-/USB-ingång eller trådlöst strömma ljudfiler från externa enheter via Bluetooth®. Vissa mediaspelare kan visa TV* samt har möjlighet att kommunicera med mobiltelefon via Bluetooth®.

Det är möjligt att kopiera musik från skiva/USB1 till bilens hårddisk.

Vid internetansluten bil är det eventuellt möjligt att lyssna på webbradio, ljudböcker och använda musiktjänster, se .

P3-1246-DOM-Mediaspelaren
Reglage för mediaspelaren.

För grundläggande information om uppspelning och navigering, läs om hur systemet hanteras och menyhantering .

Vissa funktioner är möjliga att koppla till FAV-knappen. Kopplad funktion aktiveras sedan enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter.

Gracenote MusicID®

Gracenote MusicID® är branschstandard för musikigenkänning. Tekniken används för att identifiera och leverera omslag och musikinformation för cd-skivor, digitala musikfiler på lagringsmedia och musiktjänster på internet.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Beroende på marknad.