Bluetooth handsfree telefon

Automatisk anslutning av Bluetooth®-enhet

Uppdaterad 7/23/2018

När en, eller flera, Bluetooth®-enheter finns registrerade i bilen ansluts automatiskt den senast anslutna enheten när bilen startas.

När Bluetooth®-funktionen är aktiv och den senast anslutna enheten är inom räckhåll ansluts den automatiskt. Är inte den senast anslutna enheten tillgänglig försöker systemet ansluta en tidigare ansluten enhet.

För att ansluta till en annan enhet, tryck på EXIT, välj att ansluta en ny enhet eller byta till annan redan registrerad enhet.


Var detta till någon hjälp?


Upplever du problem med Appar eller uppkoppling?
Kontrollera status på våra system