Tankning

Bränsletankvolym

Uppdaterad 8/17/2021

Bränsletankvolym

Bränsletankens påfyllningsbara volym kan utläsas i tabellen nedan.

Alla motorer

Liter (ca)

60

US gallons (ca)

15,9


Var detta till någon hjälp?