Batteri

Symboler på batterier

Uppdaterad 8/17/2021

Symboler på batterier

På batterier finns symboler som informerar och varnar.

Använd skyddsglasögon.

Ytterligare information i bilens ägarmanual.

Förvara batteriet utom räckhåll för barn.

Batteriet innehåller frätande syra.

Undvik gnistor eller öppen eld.

Explosionsfara.

Ska lämnas till återvinning.


Var detta till någon hjälp?